Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Hipofarinks Kanserlerine Yaklaşımımız
 

Hipofarinks Kanserlerine Yaklaşımımız

Uluöz Ü., Midilli R., Akyıldız S., Öztürk K.

Bu çalışmada 1995-2004 yılları arasında hipofarenks kanseri nedeni ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında opere edilen toplam 20 vaka ele alınmıştır. Vakaların yaşları 27-78 arasında olup ortalama yaş 56,5’tir. Vakaların 3’ü kadın 17’si erkektir. Tümörün anatomik lokalizasyonu 2 vakada dilkökü, 5 vakada hipofarenks, 8 vakada sinüs priformis, 2 vakada vallekula, 3 vakada postkrikoid bölgedir. Primer tümör açısından vakaların 4’ü T1, 6’sı T2, 3’ü T3, 7’si T4’tür. 3 vakanın boynu N0, 5 vakanın N1, 9 vakanın N2, 3 vakanın N3’tür. 3 vakaya TL, 2 vakaya genişletilmiş TL + parsiyel farenjektomi, 2 vakaya yukarı genişletilmiş TL, 2 vakaya TL + parsiyel farenjektomi, 2 vakaya parsiyel farenjektomi, 1 vakaya TL + dilk kökünden kitle extirpasyonu, 1 vakaya faringotomi ile tümör rezeksiyonu, 1 vakaya hipofarenksten kitle ekstirpasyonu, 1 vakaya intraoral kitle eksizyonu, 1 vakaya supraglottik larenjektomi, 1 vakaya TL + total özefajektomi + asendan kolon replasmanı, 1 vakaya total laringofaringoözefajektomi + gastrik pull-up, 1 vakaya aşağı genişletilmiş TL + servikal özefajektomi + fleple rekonstrüksiyon, 1 vakaya TL + servikal özefajektomi + parsiyel farenjektomi + fleple rekonstrüksyon uygulanmıştır. Primer tümöre yönelik cerrahi girişim yanında vakaların biri hariç diğer hepsine boyun disseksiyonu uygulanmıştır. Bunlardan 8 vakaya unilateral, 11 vakaya bilateral boyun disseksiyonu yapılmıştır. Patolojik tanı 1 vakada mukoepidermoid karsinom, 1 vakada indifferan karsinom, diğer 18 vakada skuamöz hücreli karsinomdur. Vakaların 17 tanesi cerrahi sonrası radyoterapiye gönderilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S94

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale