Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Doğuştan İşitme Kayıplı Çocuklarda Tanı Ve Rehabilitasyon
 

Doğuştan İşitme Kayıplı Çocuklarda Tanı Ve Rehabilitasyon

Kemaloğlu Y., Yılmaz M., Gökmen S., Gündüz B., Durgun M.

Amaç: Doğuştan ve erken çocukluk döneminde ortaya çıkan orta ve ileri derecedeki sensörinöral işitme kayıplarının erken tanısı ve işitme cihazı ile rehabilitasyonu dil-konuşma gelişmesi ve psiko-sosyal performansı açısından son derece önemlidir. Materyal-Metod: Merkezimize işitme cihazı ile rehabilitasyon için başvuran doğuştan ya da erken çocukluk döneminde bilateral işitme kaybı gelişmiş 16 yaş altındaki çocuk hastalar tanı yaşı, işitme cihazı kullanma yaşı ve performansları yönünden değerlendirilmiştir. Sonuç: Kayıtlarda yeterli verisi olan 43 çocuk incelemeye dahil edilmiş olup bu çocukların yaş ortalaması 99 aydır. Çocuklara işitme kaybı tanısının ortalama 20.8 ayda konduğu, ilk işitme cihazı kullanma yaşlarının yaklaşık 38 ay olduğu ve olgulardan 4 (% 9.3)’ünün de (ortalama yaşları 78 ay) halihazırda işitme cihazı kullanmadığı görülmüştür. Yorum: Doğuştan işitme kayıplı çocuklarda dil-konuşma gelişiminin sağlanması için ilk 3 ayda tanılanması ve 6 ay dolmadan da cihazlanmasının önerildiği dikkate alındığında, bu çalışmada saptanan ortalama 20 aylık tanılama ve 38 aylık cihazlama yaşının ülkemiz için son derece olumsuz bir durumu ortaya koyduğu açıktır. Bu durum, kanaatimizce, günümüzde ülkemizdeki en önemli sağlık sorunlarından birisidir. İşitme kayıplı çocukların erken tanısı ve rehabilitasyonu, vakit geçirilmeden, milli bir sağlık politikası haline getirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S97

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale