Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Orta Kulak Hastalıklarında Tensor Veli Palatini Kas Fonksiyonunun Elektromiyografi İle Değerlendirilmesi
 

Kronik Orta Kulak Hastalıklarında Tensor Veli Palatini Kas Fonksiyonunun Elektromiyografi İle Değerlendirilmesi

Şapçı T., Karavuş A., Mercangöz E., Usta C., Yazıcı S., Gözke E.

Kronik orta kulak patolojilerinde, tensor veli palatini kas fonksiyonunu elektromiyografik olarak analiz etmek ve sağlıklı bireylerdeki bulgular ile karşılaştırarak, östaki tüpü disfonksiyonu sonucu ortaya çıkan kronik orta kulak hastalıklarının patogenezinde bu kasın rolünü değerlendirmek amacıyla çalışma planlandı. Kronik efüzyonlu otit, adeziv otit, timpan membran retraksiyonu ve kolestetomlu kronik otit tanısı alan 28 hasta ve 18 kontrol örneği çalışmaya dahil edildi. Bu hastalara TVP kasına yönelik iğne EMG’si uygulandı. Hasta kulakların 10’unda adeziv otit, 10’unda EOM ve 8’inde ise kolesteatomlu kronik otit bulunmaktaydı. Hasta kulaklardan elde edilen EMG bulguları maksimum amplitüd, aktivite süresi ve dalga formu bakımından değerlendirildi ve sağlıklı bireylerden elde edilen ortalama değerler ve dalga yapılarıyla karşılaştırıldı. TVP kas aktivitesi en düşük timpanik membran retraksiyonu ve adeziv otitli hastalarda ortaya çıktı. Retraksiyonun daha şiddetli olduğu Grade III ve V hastalarda daha düşük bir aktivite tespit edilirken, Grade I ve II hastalarda daha yüksek bir aktivite olduğu görüldü. Bu farklar istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. Submukozal damak yarığı bulunan tek hastada hem maksimal amplitüd değerinin, hem de aktivite süresinin, ortalama değerlerden düşük olduğu gözlendi. Bu fark istatiksel olarak da anlamlı bulundu. Çalışmada, bifid uvulası bulunan tek hasta dışında normal EMG bulguları elde edildi. Kronik orta kulak hastalıklarında ÖT’ne ait miyojenik faktörlerin etkisinin, damak patolojileri gibi konjenital anomaliler dışında ÖT fonksiyonu üzerinde etkisinin sınırlı olduğu söylenebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S100

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale