Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Rijit Endoskoplarda Hasar Gelişme Nedenlerinin Belirlenmesi İçin Bir Yıllık Verilerin Değerlendirilmesi
 

Rijit Endoskoplarda Hasar Gelişme Nedenlerinin Belirlenmesi İçin Bir Yıllık Verilerin Değerlendirilmesi

Cengiz A., Bilen M., Evsine H.

Amaç;Bu çalışma KBB’de yaygın olarak kullanılmakta olan endoskopların hasar oranlarını azaltmaya yönelik tedbirlerin geliştirilmesinde yol gösterici olması için yapılmıştır.Bir yıllık periotta hasar gören ve kullanılmaz duruma gelen endoskopların hasar rapor ve tutanakları üzerinde çalışılmıştır. Endoskop mikro lenslerin dizilimi ile oluşturulan görüntü aktarıcı özel aletlerdir.Endoskoplar hassas yapılarından dolayı dikkatli kullanımı gerektirmektedir. Endoskopların kullanım ömrünü uzatmada; -Kullanım öncesi ve sonrası dezenfeksiyon yada sterilizasyonu, -Ameliyat sırasında kullanımı, -Poliklinik şartlarında kullanımı -Taşıma ve saklanma koşulları bir takım önlemleri gerektirmektedir. Her cerrahi branşa göre kullanılacak endoskopun kalınlığı, uzunluğu ve açısı değişiklik göstermektedir.Batın ameliyatlarında 10 mm yada 5 mm kalınlığında 30 cm uzunluğunda endoskoplar kullanılırken, KBB ameliyatlarında 4mm kalınlığında 17,5 cm uzunluğunda 0 derece, 30 derece, 45 derece ve 70 derece endoskoplar tercih edilmektedir. Endoskop kalınlığı inceldikce mikro ve makro travmalara karşı direnci azalmakta hasar görme oranıda artmaktadır KBB ‘de endoskoplar diagnostik ve cerrahi amaçlı olarak kullanılmaktadır. FESS, konka cerrahisi, septum cerrahisi, polipektomi ve adenoidektomi endoskoskopların en sık kullanıldığı ameliyatlardır. Bu çalışmada ASG genelinde KBB ameliyatlarında ve polikliniklerde kullanılmakta olan endoskopların bir yıllık periottaki hasar tutanak ve raporları incelenmiştir. ASG genelinde KBB endoskop sayısı;0 derece 18 adet, 30 derece 22 adet, 45 derece 6 adet, 70 derece 16 adet ASG genelinde 1 yıllık sürede arızalanan teleskop sayısı; 0 derece 8 adet, 30 derece 10 adet 70 derece 1 adettir. Arızalı olarak teslim edilen endoskopların kullanıcı tarafından yazılan tutanakları ve ilgili firma tarafından verilen hasar raporları incelenmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S102

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale