Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Ankara Ünv. Tıp Fakültesi İbn-İ Sina Hastanesi Kbb Ameliyathanesinde Lazer Cerrahisine Yönelik Hemşirelik Girişimleri
 

Ankara Ünv. Tıp Fakültesi İbn-İ Sina Hastanesi Kbb Ameliyathanesinde Lazer Cerrahisine Yönelik Hemşirelik Girişimleri

Öztürk E., Başel M.

Son yıllarda tıbbın çeşitli alanlarında kullanıma girmiş olan lazer cerrahisi yönteminin üstünlüğü tartışılmamakla birlikte kullanımıyla ilgili birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Doğru insizyon ve eksizyon, işlem yapılacak dokuya minimal temas ve az travmatize etme, kuru ve kansız cerrahi alan, azalmış kontaminasyon ve enfeksiyon riski gibi avantajlarının yanında kullanımıyla ilgili olarak insizyon tehlikesi, programı başlatmanın ve devam ettirmenin oluşturduğu maliyet de lazerin dezavantajlardır. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi hassas ve tehlikeli operasyon tekniği olan lazerin kullanıldığı ameliyatlarda preoperatif ve intraoperatif dönemde hastanın gözlerini ve diğer komşu dokularını ıslak pedlerle kapatmak, ortamda bulunan tüm personelin koruyucu gözlük takmasını sağlamak gibi hastaya ve çalışanlara yönelik önlemlerin alınması konusunda ameliyathane hemşiresine önemli görevler düşmektedir. Bu çalışma A.Ü.T.F. İbn-i Sina Hastanesi KBB ameliyathanesinde kullanılmakta olan Karbondioksit Lazer uygulamalarında ameliyathane hemşiresi olarak malzeme hazırlığı, koruyucu önlemler ve cihaz bakımına yönelik uygulamaları anlatmak amacıyla hazırlanmıştır

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S103

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale