Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Endonazal Cerrahi Sonrası Postoperatif Nazal Kavite Bakımında Tonimer Jel Spreyin Etkinliği
 

Endonazal Cerrahi Sonrası Postoperatif Nazal Kavite Bakımında Tonimer Jel Spreyin Etkinliği

Turgut S., Çakır B., Ercan İ., Özçelik M.

Amaç : Endonazal cerrahide postoperatif periyot boyunca nazal mukoza bakımına Tonimer ® nazal gel spreyin eklenmesinin nazal mukoza bulguları ve hasta konforu üzerine olan etkilerinin araştırılması Gereç ve Yöntem: Endonazal cerrahi (septoplasti ve/veya endoskopik nazal cerrahi)uygulanmış 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Postoperatif nazal bakım için her iki nazal kaviteye izotonik salin solusyonu ve ek olarak sağ nazal kaviteye Tonimer®nazal gel sprey uygulandı. Tampon uygulanmamış hastalar postoperatif 2. 7. ve 15. günlerde, tampon uygulanmış hastalar ise tampon çekilmesini takip eden 2. 7. ve 15. günlerde muayene edildi. Muayene bulguları sekresyon ve kurutlanma açısından skorlanarak kaydedildi. Ayrıca hastalardan visual analog skoru (VAS) kullanarak her iki nazal kavitesini nazal konfor açısından karşılaştırması istenildi. Bulgular : Hastalar nazal kavitedeki sekresyon ve kurutlanma açısından değerlendirildiği zaman sonuçların, 2. 7. ve 15. günlerde Tonimer tarafında kontrol tarafına oranla anlamlı derecede düşük olduğu tespit edildi.(p<0.01 ve p<0.05).Hasta konforunun değerlendirildiği VAS değerlerinin Tonimer tarafında kontrol tarafına oranla anlamlı derecede düşük olduğu tespit edildi. (p < 0.01). Sonuç: Tonimer ve salin kombinasyonu, postoperatif periyot boyunca kurutlanma ve sekresyonun azaltılmasında ve nazal kavite konforunun artırılmasında tek başına salin kullanılmasına oranla üstün bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S104

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale