Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İst.Üni.Cer.Tıpfak. Kbbklin. Çalşnhemşrln Öfkeveöfke Tarzıeğilmln Belrl.Vediğrklin.Çlşhmş. Öfkveöfk Tarzıeğlmlrilekarşt
 

İst.Üni.Cer.Tıpfak. Kbbklin. Çalşnhemşrln Öfkeveöfke Tarzıeğilmln Belrl.Vediğrklin.Çlşhmş. Öfkveöfk Tarzıeğlmlrilekarşt

Solmaz Ş., Kaya N.

Hemşirelerin öfke düzeyleri ve bu öfkeyi nasıl ifade ettikleri belirlenmeli, elde edilen veriler ışığında öfke ile başetme yöntemlerine yönelik stratejiler planlanmalıdır. Bu araştırma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinde çalışan hemşirelerin öfke ve öfke tarzı eğilimlerini saptamak ve diğer kliniklerde çalışan hemşirelerin öfke ve öfke tarzı eğilimlerinden farklı olup olmadığını belirlemek amacı ile tanımlayıcı türde planlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışan hemşireler araştırmanın evrenini, KBB kliniğinden 23, diğer kliniklerden 357 hemşire örneklemi oluşturmaktadır. Hemşire tanıtım formu ve Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği ile veriler toplanmıştır. KBB hemşirelerinin sürekli öfke düzeyi 23.00±4.75 (14-31) olarak bulgulanmış olup, öfke tarz ölçeğinin; öfke içte puan ortalamasının 16.91±3.52 (9-23), öfke dışa puan ortalamasının 17.35±3.43 (12-24), öfke kontrol puan ortalamasının 21.43±4.82 (14-32) olduğu görülmüştür. Diğer klinik hemşirelerinin sürekli öfke düzeyi 20.41±4.36 (11-40), öfke tarz ölçeğinin; öfke içte puan ortalamasının 16.22±3.46 (9-32), öfke dışa puan ortalamasının 15.25±3.04 (9-28), öfke kontrol puan ortalamasının 22.89±4.23 (11-32) olduğu belirlenmiştir. KBB hemşireleri ve CTF’nin diğer kliniklerinde çalışan hemşirelerin sürekli öfke düzeyleri arasında anlamlı farkın olduğu (p<0.05) ve KBB hemşirelerin sürekli öfke düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öfke tarz ölçeğinin alt boyutlarından öfke içte ve öfke kontrol boyutlarında KBB ve diğer klinik hemşireleri arasında fark görülmezken; öfke dışa alt boyutunda, KBB hemşirelerinin öfkelerini kolayca ifade edebildikleri yönünde istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur (p<0.01).

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S106

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale