Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Timpan Zar Perforasyon Tamirinde Kartilaj-Perikondrium Kompozit Greft Uygulamasının Sonuçları
 

Timpan Zar Perforasyon Tamirinde Kartilaj-Perikondrium Kompozit Greft Uygulamasının Sonuçları

Şapçı T., Karavuş A., Almaç S., Mercangöz E., Usta C.

Timpanoplastilerde kullanılan en yaygın greft materyali temporal kas fasyasıdır. Ancak bazen teknik ne kadar başarıyla uygulansa da fasya greftte sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum fasya dışında başka alternatifleri düşündürtmektedir. Bu amaçla kliniğimizde 2001-2003 yılları arasında underlay tekniğiyle, kartilaj-perikondrium kompozit grefti kullanılarak opere edilen 25 hastanın iyileşme ve işitme sonuçları, temporal kas fasyası kullanılarak opere edilen 20 hastanın sonuçları ile karşılaştırıldı. Her iki grup 1., 3., 6. ve 12. aylarda yapılan saf ses odyometrisi ve otomikroskopik muayene ile değerlendirildi. Kartilaj grubunda greftin bir yıl sonunda tutma oranı %92, fasya grubunda ise %85 olarak tespit edildi. Birinci yıl sonunda işitme seviyelerinde her iki grupta da iyileşme olmasına karşın iki grup arasında hem işitme kazanımı, hem greftin tutması bakımından anlamlı bir fark bulunamadı. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da 1.yıl sonunda, santral ve subtotal perforasyonlarda, diğer lokalizasyonlara göre, her iki grupta da işitme kazanımının daha fazla olduğu izlendi. Ayrıca kartilaj grubunda işitme seviyeleri bir yıl süresince sürekli artış gösterirken, fasya grubunda işitmenin 6. aydan sonra aynı kaldığı gözlendi. Sonuç olarak, perforasyon onarımına yönelik yapılan timpanoplasti tip1 operasyonlarında kartilaj-perikondrium kompozit greftinin, işitme kaybı endişesi taşımadan, kolay uygulanabilen, sonuçları başarılı bir materyal olduğunu düşünüyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S108

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale