Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kokleer İmplantasyonlu Hastalarda Ses Gelişiminin Objektif Olarak Değerlendirilmesi
 

Kokleer İmplantasyonlu Hastalarda Ses Gelişiminin Objektif Olarak Değerlendirilmesi

Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Çerçi U., Çerçi E.

Bu çalışmada kokleer implantasyon yapılmış prelingual işitme kayıplı çocuklarda implantasyonun ses gelişimi üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma Mayıs 1998 - Temmuz 2004 tarihleri arasında kokleer implantasyon yapılmış, çalışma yapıldığı andaki yaşları 37 ile 128 ay arasında değişmekte olan 28’i kız , 32’si erkek 60 prelingual hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm olguların birinci ses analizi ilk fittingden en az 6 en çok 21 ay sonra , ikinci ses analizi ise ilk ölçümden 6 ay sonra yapılmıştır. Daha sonra ise olgular 4 yaş altı ve 4 yaş üstü olmak üzere iki gruba ayrılmıştır ve bu şekilde ayrı bir değerlendirme de yapılmıştır. Olgular ayrıca F0, F1, F2 değerlerindeki değişimi izlemek amacıyla 18 aydan az ve 18 aydan uzun süre implant kullananlar olmak üzere ayrıca 2 grupta değerlendirilmiştir. Kontrol grubu olarak ise normal konuşma ve dil gelişimi olan, yaşları 38 ve 118 ay arasında değişen 22’si kız, 25’i erkek 47 çocuk ele alınmıştır.Tüm olgularda /a/ sesinin fundamental frekansı (F0) ve F1, F2 formantları saptanmıştır. Hasta grubunda elde edilen birinci ve altı ay sonra yapılan ikinci ölçümde elde edilen değerler yanında hasta ve kontrol grubundan elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. Hasta grubunda F0 ve F2 değerleri açısından yapılan karşılaştırmada, ilk ve 6 ay sonraki ikinci ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 4 yaş üstü kokleer implant takılmış çocuklar ile aynı yaş kontrol grubu çocuklar arasında yapılan F0 ve F1 değerlerinin karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca en az 18 aydır implant taşıyan hastaların F0, F1 ve F2 değerlerinin normal değerlere, kokleer implantını daha az süre taşıyan gruba göre daha çok yaklaştığı görülmektedir. Çalışmamız implantasyonun olabildiğince erken yapılmasının ses, konuşma ve dil gelişimi açısından değerini göstermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S109

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale