Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Otitli Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 

Kronik Otitli Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

Kanlıkama M., Mumbuç S., Kaplan Y., Karataş E.

Amaç: Kronik otitis media (KOM) nedeni ile operasyonu yapılan çocuklarda cerrahi teknikler ve sonuçları sunuldu. Gereç Yöntem: Kliniğimizde KOM nedeni ile operasyon yapılan ve yaşları 8-16 arasında değişen 89 olgudan postoperatif takipte olan 43 olgunun 51 kulağına ait cerrahi teknikler ve sonuçları retrospektif olarak incelendi. Muayenede, 16 olguda perforasyon, 14 olguda polip ve 13 olguda kolestetaom tespit edildi. 22 olguya timpanoplasti, 29 olguya mastoidektomili timpanoplasti yapıldı. 13 olguda kapalı kavite timpanoplasti (KKT), 16 olguda açık kavite timpanoplasti (AKT) uygulandı. Bulgular: Greft tutma oranı %76.47, işitme kazancı ortalaması 10.2 dB olarak tespit edidi. Erken dönemde rezidüel ve rekürren hastalık, KKT yapılan çocuklarda, AKT yapılanlara göre daha sık gelişti. Kavite problemleri AKT yapılanlarda daha sık gelişti. Postoperatif histopatolojik tetkikde 14 olguda polip, 11 olguda kolesteatom, 2 olguda Langerhans hücreli histiositizis tanısı konuldu. Sonuç: Çocuklarda preoperatif işitme kaybının daha düşük olması postoperatif işitme kazancının daha az olmasına neden olmaktadır. Çocuklarda mastoidektomili veya mastoidektomisiz timpanoplasti erişkinlerdeki kadar başarılıdır. Rekürren ve reziduel hastalık riski oluşturmamak için AKT’den kaçınmamak gerekir. Progresif seyreden kronik otitli çocuklarda Langerhans hücreli hisitositizis de unutlumamalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S110

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale