Otosklerozda Kokleer İmplantasyon

Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Alper S., Cerci E.

İleri derece işitme kayıplı otoskleroz hastalarında kokleer implantasyon bir çözüm olabilir. Ancak bu hastalarda sorunlar ameliyat esnasında, fitting aşamasında veya implant kullanımı sırasında olabilmektedir. Bu çalışmada İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kokleer İmplant Merkezinde otoskleroz sebebiyle kokleer implant uygulanmış 10 hasta sunulacak ve bu hastalar da karşılaşılan radyolojik bulgular, cerrahi esnasında karşılaşılan sorunlar ve postoperatif sonuçlar anlatılacaktır. Bu tür hastalarda CT ve MRG ameliyat öncesi değerlendirmede zorunludur. Cerrahi esnasında hem yumuşamış labirent hem de sklerotik kemik sorun çıkarabilmektedir. Bu hastalarda extra akustik stimülasyon rapor edilmiş olsa da biz sadece geçici ve hızla düzelen bir vestibüler problem ile karşılaştık. Bulgularımıza göre biz otosklerotik kokleer implant hastalarının hem cerrahi esnasında hem de postoperatif dönemde ekstra bakım ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S111

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale