Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Hastalarda Vücut Kitle İndeksi Ve Boyun Çevresi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
 

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Hastalarda Vücut Kitle İndeksi Ve Boyun Çevresi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmenoğlu O., Süslü A., Yücel Ö., Önerci T.

Teknik eleman gerektirmesi, hasta uyumundaki bozukluklar ve uyku odasının kurulum maliyetinin yüksek olması, obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS) teşhisinde altın standart olan polisomnografi (PSG) tetkikinin kullanımını kısıtlamaktadır. PSG kullanmadan, OUAS hastalarına ön tanı koyduracak parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda basit horlaması ve OUAS olan hastalarda, vücut kitle indeksi (VKİ) ve boyun çevresi ölçümlerinin apne-hipopne indeksi (AHİ) ile ilişkileri ve bu parametrelerin OUAS varlığını tahmin ettirmedeki etkinlikleri araştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'na horlama veya tanıklı apne şikayeti ile başvuran, 69 hasta çalışmamıza dahil edilmiştir. Tüm hastalarda, VKİ hesaplaması ve boyun çevresi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Hastaların tamamına, tüm gece PSG yapılarak, apne-hipopne indeksleri (AHİ) tespit edilmiştir. Hastalar AHİ lerine göre 4 gruba ayrılarak incelenmiştir. VKİ ve boyun çevresinin gruplar arasındaki farkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla p<0,001, p=0,02). VKİ ile AHİ arasında kuvvetli ilişki (r=0,561), boyun çevresi ve AHİ arasında zayıf ilişki olduğu gösterilmiştir (r=0,440). Kadınlarda (r=0,638), VKİ ile AHİ arasında erkeklere (r=0,544) göre daha kuvvetli ilişki olduğu ve kadınlarda VKİnin horlama-OUAS ayırıcı tanısı için daha yüksek konkordansa (a=0,956) sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Hasta grubumuzda, VKİ, 26,7’nin üzerinde bulunan kadınlarda, OUAS teşhisi %100 sensitivite ve %80 spesifisite ile tahmin edilebilmiştir. Boyun çevresi ise, horlama-OUAS ayırıcı tanısı için yeterli sensitifliğe ve spesifikliğe ulaşamamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S113

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale