Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tıkayıcı Uyku Apneli Olgularda Klinik Ve Polisomnografik Bulguların Karşılaştırılması
 

Tıkayıcı Uyku Apneli Olgularda Klinik Ve Polisomnografik Bulguların Karşılaştırılması

Pınar E., Güçlü E., Öncel S., Çallı Ç., Eşki E., İmre K.

AMAÇ: Tıkayıcı uyku apnesi olan olgularda klinik ve polisomnografik parametreleri karşılaştırmak GEREÇ VE YÖNTEM:Horlama ve uyku apnesi şikayeti ile başvuran hastaların anamnezi, kbb muayenesi, boyun çevresi, vücut/ kitle indeksi, mallampati skoru, epworth uykululuk skala skoru ve arteryel tansiyonu kayıt edildi.Tüm hastaların tiroid fonksiyon testleri incelendi ve standart polisomnografik tetkik yapıldı.Boyun çevresi, vücut/ kitle indeksi, mallampati skoru, epworth uykululuk skala skoru, tiroid fonksiyon testleri ve arteryel tansiyon apne indeksi(AI) ve respiratuar rahatsızlık (disturbans) indeksi (RDI) ile karşılaştırıldı. Yaşları 32-72 arasında değişen 43 hasta incelendi.Bunların 27’sinde tıkayıcı uyku apne sendromu saptandı.Hastaların mallampati skor ortalaması 2.96, vücut kitle indeks ortalaması 30.8, boyun çevresi ortalaması 43.2 saptandı. TARTIŞMA VE SONUÇ: Tıkayıcı uyku apne sendromu, uyku esnasında tekrarlayıcı üst hava yolu kollapsı sonucu ortaya çıkan uyku apneleri ile karekterize bir sendromdur.Bu hastalık obesite, hipertansiyon, yumuşak damak ve uvula anatomisi gibi faktörlerle ilişkili görünmektedir.Mallampati skoru, boyun çevresi ve vücut kitle indeksinin artışı ile apne indeksi(AI) ve respiratuar rahatsızlık indeksi(RDI) artışı ile ilişkisinin anlamlı olduğu saptandı. (p<0.05)

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S115

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale