Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İleri Derecede Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Uppp İle Kömbine Dil Askısının Sonuçları
 

İleri Derecede Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Uppp İle Kömbine Dil Askısının Sonuçları

Ömür M., Elez F., Özturan D., Ünver C., Derman S.

Bu çalışma 1998 mart ve 2004 ocak tarihleri arasında orta ve ileri obstrüktif uyku apne sendromu olan 22 hastayı kapsamaktadır. Hastalarımıza fizik muayene,Epworth uyuklama skalası, sefalometrik analiz ve Müller manevrasını takiben polisomnografi uygulandı.Hastalarımızın hepsine 3 düzeyli (burun+yumuşak damak+dil kökü) operasyonu uygulandı.Hastalarımızın yaş ortalaması 44.45±7.95 olup hepsi erkekti.Preoperatif BMI ‘ ı 30.27±3.81 iken postoperatif dönemde 29.18±3.30 (p<.05) olarak tesbit edildi.Postoperatif dönemde kontroller 1. hafta , birinci, üçüncü ve altıncı ayda yapıldı.Bazı olgularımıza 2. Yıl sonunda tekrar kontrol yapıldı.Preoperatif ESS 13.90±2.15 iken post operatif dönemde 5.40±4.27 (p<.001) olarak tesbit edildi.Preopereatif polisomnografi sonuçları 47.57±15.74 iken post operatif sonuçlar 17.31±14.17 (p<.001) olarak tesbit edildi.Ayrıca hastalarımızın horlama düzeyleri hasta yakınlarına sorularak değerlendirildi.Preopartif horlama 8.72±1.83 iken postoperatif dönemde3.04±2.35(p<.001) olarak tesbit edildi.Hastalarımızın hastanede ortalama yatış süresi 3.5±1.62 olarak saptandı.Pre ve postoperatif ESS , AHI ve horlama skorları karşılaştırldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.Ayrıca hastalarımızın % 81.81 ‘ ün de AHI ‘i 20 ‘ nin altına inmiştir. Postoperatif polisomnografi ortalama 14.04±6.72 ay olarak hesaplanarak geç sonuçlarelde edilmiştir.Apne cerrahisinde dil kökü detaylı bir şekilde değerlendirildiğinde ve minimal invaziv bir yöntem olan dil kökü süspansiyon operasyonu UPPP ile beraber yapıldığında tedavi sonuçları yükselmektedir.Bu konunun geniş prospektif çalışmalarla aydınlatılması gerekmektedir fikrindeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S118

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale