Aksesuar Parotis Bezi Tümörleri

Köybaşıoğlu A., Ataoğlu Ö., Köybaşıoğlu F., Poyraz A., Kızıl Y., Baysal E.

Burada Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde aksesuar parotis bezinde adenokarsinom ve MALT hücreli lenfoma tanısıyla tedavi edilen iki vaka sunulmaktadır. Birinci vaka yanak üzerinde 6 aydır devam eden şişlikle başvuran 18 yaşında erkek hastaydı. Daha önce başka bir merkezde insizyonel biyopsi yapılmış, patolojik incelemesinin adenokarsinomla uyumlu olduğu belirtilmişti. Hastaya total parotidektomi ve aksesuar bez eksizyonu uygulandı. Patoloji sonucu enflamatuar değişiklikler olarak rapor edildi. Postoperatif 2. ayda sol yanakta tekrar 1 cm’lik sert kitle ile başvuran hastanın nüks kitlesi üzerindeki cilt dokusuyla beraber rezeke edilerek cilt flebiyle onarım yapıldı. Patoloji sonucu adenokarsinom NOS olarak rapor edildi. Takiben parotis loju ve lenfatiklerine 5000cGy, servikal lenfadenopati bölgesine 900cGy radyoterapi verildi.Hastanın 1 yıllık takibinde nüksü olmadı. İkinci vaka, iki yıldır Sjögren hastalığı tanısıyla izlenen sol yanağında 1 yıl önce farkettiği ve son birkaç aydır büyüme olan şişlik şikayeti olan 60 yaşında bayan hastaydı. Yüz tomografisinde sol masseter kasından sınırları ayrılamayan 2,5x2,5x4 cm boyutlarında parotisle yakın komşuluğu olan kitle lezyonu izlendi. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde lezyonun lenfoid seriye ait tümör düşündürdüğü bildirildi. Hastaya sol aksesuar parotis bezi eksizyonu uygulandı. Patoloji sonucu aksesuar parotis glandına ait low grade MALT lenfoma zemininde gelişmiş diffüz büyük B hücreli lenfoma olarak geldi. Hastaya 3 kür CHOP tedavisi ve parotis lojuna toplam 4000cGy radyoterapi uygulandı. Postoperatif 7 aylık takibinde nüks saptanmadı. Yanakta kitleyle gelen hastalarda aksesuar parotis bezi kitleleri ayırıcı tanıda düşünülmeli buna yönelik tetkikler yapılmalı tanı konduktan sonra uygun cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S119

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale