Tiroid Trabeküler Adenomu

Saydam L., Özçelik T., Bozkurt M.

1987 yılında Carney tarafından tanımlanan trabeküler adenom tiroid glandın nadir görülen enkapsüle bir neoplazisidir. Değişik morfolojik özellikler gösteren bu tiroid lezyonu kapsül, trabekül veya orta-büyük boy solid foliküler hücre grupları ve belirgin hyalinize stroma ile karakterizedir. Ayırıcı tanıda medüller tiroid karsinom ve papiller tiroid karsinomu taklit etmesi nedeniyle immünohistokimyasal tetkikler patolojik tanıyı desteklemek üzere mutlaka yapılmalıdır. Bu çalışmada patolojik incelemesi medüller tiroid ca olarak rapor edilen fakat immünohistokimyasal çalışma sonucu trabeküler adenom olduğu tespit edilen bir olgu sunulmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S121

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale