Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » TükürkBezi Kitllrn Preoperatif İnceiğne AspirasyonBiyopss İleBilg.TomoğrafiSonuçln PostoperatifPatljiSonçlr İleKarşltrlm
 

TükürkBezi Kitllrn Preoperatif İnceiğne AspirasyonBiyopss İleBilg.TomoğrafiSonuçln PostoperatifPatljiSonçlr İleKarşltrlm

Çukurova İ., Cesur S., Koçdor P., Özkul M., Arslan İ.

Tükürük bezleri, sindirim fonksiyonunda rolü olan ve çeşitli immun maddeler salgılayan önemli yapılardır. Günümüzde sanayileşme, küresel kirlenme ve kötü alışkanlıkların artmasına parelel olarak bu bezlerde enfeksiyon, taş, benign ve malign neoplazmların gelişebilme olasılığı da artmıştır. Ortaya çıkan kitlelerin tanısının doğru konulması ve gerekli tedavinin uygulanması hayati önem taşır hale gelmiştir. Gelişen inceleme yöntemleri sayesinde tükürük bezi kitlelerinin tanısında önemli aşamalar kaydedilmiştir. Tanı yöntemlerin doğruluk oranlarındaki artış, tükürük bezi kitlelerine yaklaşımda ve tedavi başarısında artışa neden olmuştur. Bu yöntemlerden yola çıkarak belirlenen tedavi protokolleri dünyada kabul görür hale gelmiştir. Çalışmamızda tükürük bezlerinde oluşan kitlelerin tanısı ve tedavisinde bize yardımcı olduğuna inandığımız ameliyat öncesi ince iğne aspirasyon biyopsisi ve bilgisayarlı tomografi sonuçlarını ameliyat sonrası patoloji sonuçlarıyla karşılaştırarak, aralarındaki uyumun belirlenmesi, tanı ve tedavideki etkinliklerinin tespit edilmesi ile ilgili olarak S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi K.B.B. ve B.B.C. Kliniği’ne başvuran tükürük bezi kitlesi bulunan hastaların retrospektif olarak beş yıllık tarama sonuçları değerlendirilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S122

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale