Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tiroid Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri
 

Tiroid Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri

Gedikli O., Aktaş E., Korkut Y., Eren S., Sürmeli N.

Amaç:Çalışmamızda tiroid kitlelerinin değerlendirilmesinde ultrasonografi (USG) eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) tanısal değeri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler:2003 ocak ve 2005 mart tarihleri arasında kliniğimize başvuran tiroid nodüllü 23 hastaya USG eşliğinde İİAB yapıldı. Bulgular operasyon sonrasında histopatolojik sonuçlarla karşılaştırıldı. Bulgular: İİAB’si malign olarak değerlendirilen 3 hastanın histopatolojik incelemesinde papiller karsinom tespit edildi. 1 hastada İİAB’si benign olarak değerlendirilmesine rağmen histopatolojik olarak papiller karsinom tanısı kondu. Geriye kalan 19 hastanın İİAB’lerinde benign değişiklikler görüldü ve histopatolojik sonuçlarla uyumlu bulundu.23 hastada sadece 1 olguda yanlış negatif sonuç tespit edildi. Sonuç: İİAB tiroid kitlelerinin malign yada benign ayırımını yapan oldukça güvenilir bir yöntemdir ve tedavi yaklaşımını belirlemek için operasyondan önce mutlaka yapılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S123

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale