Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tiroglossal Kanal Patolojileri: Klinik Yaklaşımımız
 

Tiroglossal Kanal Patolojileri: Klinik Yaklaşımımız

Köybaşıoğlu A., İnal E., Kızıl Y., Baysal E., Ensari N.

Tiroglossal kanal patolojileri boyunda orta hatta kitleyle gelen hastalarda ayırıcı tanıda ilk akla gelmesi gereken patolojilerden birisidir. Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda 1995-2005 yılları arasında ameliyat edilen 31 hastanın kayıtları incelenmiştir. Hastaların 18’i (% 58,06) erkek, 13’ü (% 41,93) kadındı. Hastaların 4’ü (% 12,90) tiroglossal fistül, 27’si (% 87,09) tiroglossal kist tanısı alarak opere edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 29,66 yıl (5-50 yaş arası) olarak belirlenmiştir. Hastaların semptom süresi 3 hafta ile 360 ay arasında değişmekte olup ortalama 52,07 ay olarak belirlenmiştir. Hastaların lezyon boyutu ortalama 1,96 cm (0,5-4cm arası) olarak belirlenmiştir. Tiroglossal kanal patolojisi tanısı klinik olarak konulmakla birlikte hastaların 11’ine görüntüleme yöntemi olarak ultrasonografi (USG) uygulanmış, 10 hastada (% 90,09) kistik kitle saptanmış, 1 (% 9,09) hastada görüntülemede lezyonla uyumlu görünüm saptanmamıştır. Hastaların 30’una (% 96,77) Sistrunk ameliyatı uygulanmış, 1 hasta (%3,22) daha önce hyoid kemik çıkarıldığından kitle eksizyonu yapılmıştır. Nüks nedeniyle ameliyat edilen 9 hastanın (% 29,03) 8’i başka bir merkezde, 1 hasta ise kliniğimizde ameliyat edilmiştir. Hastaların 8’inde intraoperatif olarak önceki operasyonda hyoid kemiğin çıkarılmadığı gözlenerek operasyon sırasında kanal ile hyoid kemik birlikte çıkarılmış, takiplerinde tekrar nüks saptanmamıştır. Patolojik incelemede 2 (% 6,45) hastada tiroid dokusuyla uyumlu görünüm, diğer 29 hastada (% 93,54) tiroglossal kanal dokusuyla uyumlu görünüm saptanmıştır. Tedavide embriyolojik özelliklerden dolayı hyoid kemik korpusunun da çıkarılmasını içeren Sistrunk ameliyatı nüksleri önlediğinden önerilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S124

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale