Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Paranazal Sinüs Tümörleri: Klinik Tecrübemiz
 

Paranazal Sinüs Tümörleri: Klinik Tecrübemiz

Köybaşıoğlu A., İleri F., Yılmaz M., Ceylan A., Kızıl Y., Aydil U., Çelenk F.

Paranazal sinüs tümörleri tanı, tedavi ve takip zorlukları bulunan oldukça heterojen bir hastalık grubudur. Sonuçların iyileştirilmesi için erken tanı ile birlikte dikkatli, kapsamlı ve multidisipliner yaklaşım şarttır. Bu çalışmada 1986-2005 yılları arasında kliniğimizde tedavi ve takip edilen paranazal sinüs tümörlü hastalar retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya 93 hasta dahil edildi. Bu hastalardan 91’inde primer, 2’sinde metastatik tümör mevcuttu. Primer tümörlerin 30’u benign (% 33,0), 61’i ise malign (% 67,0) idi. Tümörler en sık maksiller (% 77,4), takiben etmoid (% 12,9) ve en az olarak da sfenoid sinüs (% 4,3) yerleşimliydi. Frontal sinüs yerleşimli tümör yoktu. 5 tümör (% 5,4) birden fazla sinüse yayılmıştı ve primer başlangıcı lokalize edilemedi. Histopatolojik tümör dağılımı incelendiğinde en sık malign tümörün yassı hücreli karsinom, en sık benign tümörün inverted papilloma olduğu görüldü. Hastaların TNM evreleri ve uygulanan tedaviler tartışıldı ve bulgular literatürle karşılaştırıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S126

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale