Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Jüvenil Nazofaringeal Anjiyofibromlarda Endoskopik Cerrahi Sonuçlarımız
 

Jüvenil Nazofaringeal Anjiyofibromlarda Endoskopik Cerrahi Sonuçlarımız

Öğretmenoğlu O., Süslü A., Yücel Ö., Önerci T.

Jüvenil nazofaringeal anjiyofibrom (JNA), adölasan çağdaki erkeklerde görülen, benign olmasına rağmen lokal invazif özellik gösteren bir tümördür. Son yıllarda, endoskopik cerrahi yaklaşımlar, bu tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kliniğimizde, Ekim 1998 ve Aralık 2004 tarihleri arasında, JNA tanısıyla endoskopik cerrahi uygulanan, 19 hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelenerek; hastaların başvuru şikayetleri, tümör evreleri, radyolojik incelemeleri, intraoperatif bulguları ve uzun dönem takipleri değerlendirilmiştir. JNA, 4 hastada 2A, 5 hastada 2B, 1 hastada 2C ve 4 hastada da 3A olarak evrelendirilmiştir. 2 hastamızda endoskopik cerrahi sonrası minimal rezidü tümör kalmış fakat takiplerinde, 2 vakada da hastalığın stabil seyrettiği görülmüştür. 1 hastamızda ilk ameliyattan 22 ay sonra rekürrens gelişmiş ve rekürren tümörün cerrahisi de endoskopik olarak yapılmıştır. Hiç bir hastamızda majör komplikasyon görülmemiştir. Hasta grubumuzda görülen düşük rekürrens oranlarının yanında komplikasyon görülmemesi, endoskopik cerrahinin JNA tedavisindeki etkinliğini kanıtlamaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S129

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale