Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Sinonazal İnverted Papillomda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 

Sinonazal İnverted Papillomda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

Öğretmenoğlu O., Özer S., Süslü A., Yücel Ö., Önerci T.

Sinonazal bölgenin en sık görülen benign epitelial tümörü papillomlardır, insidansı bütün nazal tümörler içinde %0.5 ila %7 arasındadır. Yetersiz cerrahi sonrası yüksek rekürens oranları görülür. Bu araştırmada Ekim 2000 - Mart 2005 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’nda takip ve tedavi edilen 12 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların 9’u erkek, 3’ü kadındır ve yaş ortalamaları 43.8’dir. 6 hasta rekürren tümör nedeniyle tedavi edilmiştir. 9 hastada tümörün nazal pasajın lateral duvarından, 2 hastada frontal resesten ve 1 hastada frontal sinüsten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Tüm vakaların tedavisinde endoskopik yaklaşım kullanılmıştır. 3 hastada endoskopik yaklaşım Caldwell-Luc ile kombine edilmiştir. Ortalama takip süresi, 24 ay olan hastalarımızın, 2 tanesinde rekürrens ile karşılaşılmıştır. Rekürren tümörlerin cerrahisi yine endoskopik olarak yapılmış ve 12 hastada yapılan toplam 15 cerrahi girişimin hiç birisinde komplikasyon görülmemiştir. Özellikle muayene veya radyolojik bulgularda tek taraflı kitle tespit edilen hastalarda, malign veya benign patolojilerin ekarta edilmesi sonrasında karar verilen cerrahi yöntemler ile rekürrenslerin azalacağı kanısındayız. Elde edilen sonuçlar inverted papillomların tedavisinde endoskopik yaklaşımın, güvenli şekilde ve yüksek başarı oranlarıyla yapılabileceğini kanıtlamaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S130

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale