Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Efüzyonlu Otitis Mediada H.Pylorinin Rolü
 

Efüzyonlu Otitis Mediada H.Pylorinin Rolü

Özmen A., Yılmaz T., Yılmaz Y., Elsürer Ç., Özçakır O.

Efüzyonlu otitis media terimi üç aydan uzun süredir varlığını sürdüren efüzyonları kapsamaktadır. Bu çalışmada, EOM’lı hastaların, adenoid, tonsil dokularında ve orta kulaklarında reflüye bağlı Helicobacter pylori kolonizasyonu varlığı, PCR ve kültür yöntemiyle incelenmiştir.. Çalışma grubundaki 22 hastanın adenoid spesimenlerinin 11’inde (% 50) H. Pylori kültür pozitifliği ve 14’ünde (% 63.6) PCR pozitifliği saptanmıştır. Kontrol grubundaki 20 hastanın 1’inde (% 5) H. Pylori kültür pozitifliği, 6’sında (% 27) H. Pylori PCR pozitifliği saptanmıştır. Adenoid kültürde H. Pylori üremesi yönünden çalışma ve kontrol grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p═0.001). Adenoid spesimenlerinde H. Pylori PCR sonuçları yönünden çalışma ve kontrol grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p═0.030). Çalışma grubundaki 22 hastanın tonsil spesimenlerinin 12’sinde (% 54.5) H. Pylori kültür pozitifliği ve 14’ünde (% 63.6) PCR pozitifliği saptanmıştır. Kontrol grubundaki 20 hastanın tonsil spesimenlerinin 2’sinde (% 10) H. Pylori kültür pozitifliği, 6’sında (% 27) H. Pylori PCR pozitifliği saptanmıştır. Tonsil spesimenlerinde H. Pylori kültür sonuçları açısından çalışma ve kontrol grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p═0.003). H. Pylori PCR sonuçları yönünden çalışma ve kontrol grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p═0.029). Tonsil spesimenlerinde, H. Pylori kültür ve PCR sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, çalışma grubunda yer alan 22 hastanın 14’ünde (% 63.6) ve kontrol grubunda yer alan 20 hastanın 6’sında (% 27) H. Pylori pozitifliği tesbit edilmiştir. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p═0.029). Reflünün otit patogenezinde rol oynadığı iddia edilmişse de, orta kulakta şu ana kadar H. Pylori hiç araştırılmamış ve saptanmamıştır. Çalışmamızda orta kulak sıvısı ve orta kulak mukozasında Helicobacter pylori patojeni kültürde üretilebilmiştir

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S131

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale