Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Farklı Ventilasyon Tüp Yüzeylrnn Scannıng Elektron Mikroskobu İle İncelnms Ve Bulgulrn Klinik Takip İle Karşıltrlms
 

Farklı Ventilasyon Tüp Yüzeylrnn Scannıng Elektron Mikroskobu İle İncelnms Ve Bulgulrn Klinik Takip İle Karşıltrlms

Gürsel B., Çelik H., Tatar İ., Ünal Ö., Tatar E.Ç.

Kullanılan bütün biyomateryaller gibi ventilasyon tüplerinin yüzeyinde de bakteriyel biyofilm oluşumu ve kullanıma bağlı yüzey değişiklikleri olabilir. Bu durum ventilasyon tüplerine bağlı gelişen komplikasyonları arttırabilir. Çalışmamızda kendiliğinden dış kulak yoluna atılan ya da tedavisinin tamamlanması nedeniyle alınan, silikon ve iyonizasyon tekniği uygulanmış silikon ( İTU silikon ) olmak üzere iki grup ventilasyon tüpünün yüzeyi scanning elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiş; biyofilm yayılımı ve yüzey değişiklikleri değerlendirilmiştir. SEM bulguları ile ventilasyon tüpü uygulanmasına bağlı gelişen komplikasyonların ilişkisi araştırılmıştır. İTU silikon ventilasyon tüplerinin biyofilm oluşumu ( z= -3,925 p= 0,000 p < 0.0001) ve yüzey değişikliği ( χ2= 9.120 p= 0.003, p< 0.01 ) açısından silikon ventilasyon tüplerinden üstün oldukları görülmüştür. Ventilasyon tüpü uygulanma süresinin uzaması ile bakteriyel biyofilm oluşumunun arttığı ( χ2 = 10,718 p= 0.005, p < 0.01 ) ve yüzey değişikliğinin çoğaldığı ( z= - 2.940 p= 0.003, p< 0.01 ) görülmüştür. Otore (χ2 = 10.258, p= 0.036, p < 0.05 )ve tıkanma ( χ2 = 7.952, p= 0.019, p < 0.05) komplikasyonlarının oluşması ve sıklıkları ile biyofilm oluşumunun artmasının ilişkili olduğu ancak yüzey değişikliği ile bu komplikasyonların ilişkili olmadığı görülmüştür. Sonuçta İTU silikon ventilasyon tüplerinin bakteriyel biyofilm oluşumuna silikon ventilasyon tüplerine göre dirençli oldukları ve bakteriyel biyofilm yaygınlığının azalmasıyla otore ve tıkanma komplikasyonlarının azaldığı gösterilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S132

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale