Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Farklı Antibiyotiklerin Etkinliklerinin Karşlştrlm Ve Mukolitiklerin Tedavdk Yeri
 

Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Farklı Antibiyotiklerin Etkinliklerinin Karşlştrlm Ve Mukolitiklerin Tedavdk Yeri

Samim E., Göçmen H., Haberal İ., Özdek A., Emir H., Uzunkulaoğlu H., Ünlü İ., Kaptan Z.

Effüzyonlu otitis media, çocukluklarda akut otitis mediadan sonra en sık karşılaşılan kulak hastalığıdır. Tedavide uygun antibiyotik seçimi ve optimal tedavi süreleri halen tartışmalıdır. Bu çalışmada amaç, EOM’li çocuklarda beta laktamazlara dirençli antibiyotikler sefuroksim- aksetil ve azitromisinin, amoksisilin-klavulonat ile karşılaştırılarak orta kulak effüzyonunun rezolüsyonunu sağlamada etkinliklerini ölçmek ve aynı zamanda mukolitik tedavinin effüzyonun azalmasında rolü olup olmadığını belirlemektir. Çalışmaya, Eylül 2003-Şubat 2004 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran, bilateral veya unilateral EOM tanısı konan toplam 124 hasta dahil edilmiştir. Rastgele seçilen hastaların 60’ına azitromisin, 33’üne sefuroksim aksetil, 31’ine amoksisilin-klavulonat ve bu hastaların 62’sine ambroksol verildi. Tüm hastalar effüzyonu değerlendirmek amacıyla 4 ve 8 hafta sonra, toplam iki kez kontrole çağrıldı. Tüm gruplarda başlangıç timpanogramları ile kontrol timpanogramları karşılaştırıldığında EOM’de anlamlı düzelme olduğu görüldü (p<0.05). En iyi sonuçlar 8. hafta sonunda yapılan ölçümlerde elde edildi. Sefuroksim- aksetil, azitromisin ve amoksisilin-klavulonat verilen grupta 4. ve 8. hafta tedavi sonuçları karşılaştırıldığında arada istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Sefuroksim- aksetil ve azitromisin, orta kulak effüzyonunun rezolüsyonunu sağlamada amoksisilin-klavulonat kadar etkinliğe sahiptir. EOM’li çocuklarda kullanım sıklığı daha az olan ve böylelikle tedaviye uyumu arttıran, diyare gibi yan etkileri daha az olan bu antibiyotikler, avantajları nedeniyle tedavide tercih edilebilirler. Bu çalışmada, 2 ayda 10’ar gün süre ile verilen ambroksol tedavisinin effüzyon rezolüsyonuna anlamlı katkı sağlamadığı görülmüştür. Çalışmamızdan yola çıkarak mukolitik tedavinin EOM tedavisinde yeri olmadığını söylemek mümkündür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S134

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale