Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kanama Nedenli Ventilasyon Tüpü Tıkanıklığının Önlenmesinde Heparinin Etkinliğinin İncelenmesi
 

Kanama Nedenli Ventilasyon Tüpü Tıkanıklığının Önlenmesinde Heparinin Etkinliğinin İncelenmesi

Şeşen T., Koyuncu M., Tekat A., Ünal R., Tanyeri Y., Kılıçarslan H., Çakıl B., Şerif B.

Effüzyonlu otitis media; çocukluk çağında üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra karşılaşılan en sık patoloji olup, çocuklarda işitme azlığı yapan nedenlerin başında gelmektedir. Uygun medikal tedavinin ardından klinik muayene ve impedansmetrik incelemede düzelme tespit edilemeyen kulaklarda miringotomi ile effüzyonun drenajı ve ventilasyon tüpü uygulaması en sık kullanılan tedavi şeklidir. Ventilasyon tüpünün postoperatif dönemde miringotomi sahasında oluşan kanama nedeni ile tıkanması cerrahi işlemin ve dolayısıyla tedavinin başarısız olmasına neden olabilmektedir Bu çalışmada miringotomi sonrası meydana gelen kanamaya bağlı ventilasyon tüpü lümeni tıkanıklığının önlenmesi amacıyla, in vivo ve in vitro antikoagülan etkisi olan heparinin etkinliği araştırıldı. Uygun süre medikal tedavi uygulanmış, fakat yanıt alınamamış 45 hasta çalışmaya dahil edildi. Sağ kulakları çalışma grubu, sol kulakları ise kontrol grubunu olarak oluşturuldu. Sağ kulaklarına heparinin 0.2 mg/ml solüsyonunda bekletilmiş VT, sol kulaklarına ise heparinsiz VT yerleştirildi. Bir hafta sonra yapılan kontrollerde mikroskop altında tüplerin açık olup olmadığı değerlendirildi. Heparinli grupta hiçbir VT’de tıkanıklık gözlenmezken, kontrol grubunda ise az kanama görülen 33 kulağın 1 inde (%3,2) yoğun kanama görülen 4 kulağın 2 sinde (%50) VT’lerinde tıkanıklık tespit edildi. Sonuç olarak effüzyonlu otitis media vakalarında miringotomi sonrası ventilasyon tüpü uygulanırken yoğun kanama olan vakalarda heparin solusyonunda bekletilen VT’lerinin kullanılmasının kanamaya bağlı oluşabilecek VT lümen tıkanıklığının önlenmesinde uygun olacağı düşünüldü.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S136

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale