Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Gazi Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Programı
 

Gazi Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Programı

Uğur A., Kemaloğlu Y., Gökmen S., Altınyay Ş., Gündüz B.

Amaç: Gazi Üniversitesi Hastanesinde uygulanmakta olan YİTP sonuçlarını, etkinliğini ve maliyetini incelemek Materyal-Metod: Gazi Hastanesinde Haziran 2002 ile Mart 2005 tarihleri arasında uygulanan YİTP çerçevesinde doğan her bebeğin transient otoakustik emisyon (TOAE) (Echocheck, Otodynamics) cihazı ile taranması amaçlanmıştır. Bu çalışmada bu dönemde amaca ne kadar ulaşılabildiği, ‘başarısızlık’ oranı ve maliyet analizi yapılmıştır. Sonuçlar: YİTP ile hastanemizde doğan normal bebeklerin (NB) (2734 bebek)yaklaşık % 90’ına ulaşıldığı, yoğun bakımda yatarak taburcu olanlarda (YB) (439 bebek) ise % 95’e varan oranda YDİTP’nin uygulanabildiği görülmüştür NB grubunda ilk testte bilateral ve unilateral olarak başarısızlık oranı % 10.27, ikinci testte % 13.16 ve üçüncü testte % 27.02 olarak bulunmuştur. Birinci testte başarısız olanların tamamı bir sonraki teste gelmişler; ancak ikinci testte başarısız olanların % 21’i üçüncü teste gelmemiştir. YB grubunda birinci, ikinci ve üçüncü test başarısızlık oranları sırasıyla % 17.99, % 27.84 ve % 45.45 olarak bulunmuş olup bilateral başarısızlık oranı NB grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. İleri tanılama aşamasında NB’ler arasında 4, YB’ler arasında 6 bebek bilateral işitme kayıplı olarak bulunmuştur. Bu olgulardan 4 (%0 1.26)‘ünde audituar nöropati saptanmıştır (NB: 2, YB: 2). Tartışma: Hastanemizde yenidoğan işitme kaybı oranı NB için %0 1.46, YB için % 1.37 olup bu sayılar uluslar arası literatür ile uyumludur. Audituar nöropati oranı YB grubunda, NB grubuna göre bariz olarak daha yüksek bulunmuştur. Saptanan çocukların tamamı 6 aydan önce cihazlanmış ve aile eğitimi programlarına alınmışlardır. Bu bilgiler YİTP bütün yeni doğanlarda ve özellikle yoğun bakımlarda kalan bebeklerde işitme kaybının erken tanısı için önemini ortaya koymaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S137

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale