Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Açık Kalp Cerrahisinin İşitme Üzerine Etkisinin Yüksek Frekans Odyometri İle Değerlendirilmesi
 

Açık Kalp Cerrahisinin İşitme Üzerine Etkisinin Yüksek Frekans Odyometri İle Değerlendirilmesi

Dursun E., Korkmaz H., Eryılmaz A., Göçer C., İriz A., Saylam G., Çağlı K.

Açık kalp cerrahisi sonrası % 0.1 oranında sensörinöral işitme kaybı bildirilmiştir. Oluşan işitme kaybının etiyolojisi kesin olarak ortaya koyulamamıştır. Materyal-metod:Bu çalışmaya koroner arter hastalığı veya kalp kapak hastalığı nedeni ile açık kalp cerrahisi geçiren 30 hasta dahil edildi.Hastaların işitmeleri preoperatif yüksek frekans odiometrisi ile değerlendirildi.Postoperatif dönemde 20 hastanın 40 kulağı en geç 2 hafta içinde tekrar değerlendirmeye alındı.Hastalara ait yaş, cinsiyet,DM(kan şekeri>150) ve Hipertansiyon(TA>150/90), Hiperkollesterolemi(T.kolesterol>200) varlığı, MI hikayesi, koroner arter veya kapak hastası olup olmaması gibi faktörlerin ve minimum operasyon ısısı, toplam by-pass süresi ve cross-clemp süresi gibi operasyona ait faktörlerin işitme üzerine etkileri ayrı ayrı incelenmiştir. Bulgular:Hastaların ortalama pre-op ve post-op ölçülen işitme değerleri 500-16000 frekanslarda ayrı ayrı değerlendirilmiş ve sağ ve sol kulaklar arasında aynı frekanslarda anlamlı fark tespit edilmediği için toplam 40 kulak üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Sonuçta belirli frekanslarda(500,1000,8000,10000, 12000) preoperatif işitme ile karşılaştırıldığında postoperatif işitme arasında istatistiksel olarak anlamlı kayıpların olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).Aynı frekans aralıklarında oluşan anlamlı kayıplar hastaya ve operasyona ait risk faktörleri ile karşılaştırılmıştır. Hiperkollesterolemi ile 1000(P=0.01), 8000(P=0.05) ve 10000(P=0.01) frekanslarda, Hipertansiyon varlığı ile 8000(P=0.03) ve 10000(P=0.01) frekanslarda,MI hikayesi ile 10000(P=0.005) ve 12000(P=0.04) frekanslarda ve cross-klemp süresinin uzaması ile 500 (P=0.03) frekansta oluşan işitme kayıpları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur ve açık kalp cerrahisi sonrası özellikle yüksek frekanslar olmak üzere belirli frekanslarda sensörinöral işitme kayıplarının oluşabileceği görülmüştür

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S138

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale