Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Akustik Travmalı Hastalarda Serumda B12, Folik Asit, Magnezyum, Çinko, Mda Ve İdrar Mma Düzeyleri (Ön Çalışma)
 

Akustik Travmalı Hastalarda Serumda B12, Folik Asit, Magnezyum, Çinko, Mda Ve İdrar Mma Düzeyleri (Ön Çalışma)

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Çetin B., Doğru S., Çekin E.

Kısa süreli ve çok şiddetli bir ses, geçici işitme eşik yükselmesi aşamasından geçmeden kalıcı işitme kaybına yol açabilir. Buna akustik travma denir. Akustik travmada iki mekanizma ile hasar olduğu düşünülmektedir. Birincisi direkt mekanik travma, ikincisi korti organının metabolik hasara uğramasıdır. Bu çalışma 4000-8000 Hz frekanslarında işitme kaybı olmayan 30 yaş altındaki 50 sağlıklı denek üzerinde yapılmıştır. Deneklerin akustik travmaya maruz kalmadan önce varsa buşonları temizlendi. Orta kulağında effüzyonu olanlar, herhangi bir genetik hastalığı tespit edilenler, otoskleroz, Meniere hastalığı, akustik nörinoma, diyabet ve hiperkolesterolemisi olanlar ile ototoksik ilaç kullanımı hikayesi olanlar çalışma dışı bırakıldı. Akustik travmadan sonra deneklerde gelişebilecek vestibüler sistem bulguları değerlendirildi. Hastaların akustik travmadan önce ve sonra elde edilen saf ses odyometrileri ile işitme eşik değerleri araştırıldı ve bu değerler akustik travma öncesi ve sonrası elde edilen serum B12, folik asit, magnezyum, çinko, malonil dialdehid ve idrar metil malonik asit düzeyleri ile karşılaştırıldı, aralarında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S139

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale