Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Deneysel Amikasin Ototoksisitesi Üzerine Erdostein’in Protektif Etkisi
 

Deneysel Amikasin Ototoksisitesi Üzerine Erdostein’in Protektif Etkisi

Kılınçarslan S., Dinç O., Ağırdır B., Güney K., Özçağlar H., Derin A., Turhan M., Önür L.

AMAÇ:Ratlarda deneysel olarak amikasin ile oluşturulan ototoksisitenin, antioksidan özelliği ispatlanmış erdosteine kullanımı ile azaltılabilir ya da önlenebilir olup olmadığını araştırmaktır.GEREÇ ve YÖNTEM:Her grupta 10 adet rat olmak üzere çalışmamız 5 grupta yapılmıştır.Kontrol grubuna 14 gün 0.1 ml/gün orogastrik sondayla distile su ile birlikte 0.5 ml/gün İM izotonik injeksiyonu uygulanmıştır. Amikasin grubuna 14 gün 600 mg/kg/gün İM amikasin tek injeksiyon şeklinde uygulanmıştır.Erdostein grubuna 14 gün 10 mg/kg/gün erdostin suspansiyon orogastrik sondayla günde tek doz verilmiştir.Amikasin+Erdostein grubuna 14 gün süreyle Amikasin ve erdostin yukarıda belirtilen şekilde uygulanmıştır.Amikasin sonrası Erdostein grubunda Amikasin grubunun 14. günde işitme ölçümleri yapılmış olan ratlarına, takibeden 14 gün boyunca 10 mg/kg/gün erdostin suspansiyon günde tek doz gavaj şeklinde verilip süre bitiminde tekrar işitmeleri ölçülmüştür. İşitme ölçümlerinde DPOAE ve ABR testleri herbir grup için 14. günde, son grup için ilaveten 28. günde uygulanmıştır. BULGULAR:DPOAE ölçümlerinde, 4761 Hz. I/O kayıtlarında 70-75-80 dB ‘deki DPOAE değerleri ve 6299 Hz. I/O kayıtlarında 65-70-75-80 dB ‘deki DPOAE değerlerinde; Amikasin+Erdostein grubu ile hem Amikasin hem de Amikasin sonrası Erdostein grupları arasında, işitme düzelmeleri yönünde anlamlı sonuçlar alınmıştır (p< 0.05).Tüm grupların ABR ölçümlerinde, Amikasin grubunun her iki kulaktaki işitme eşik değerleri, I., III. ve V. dalga latansları ve I-III, III-V ve I-V İPL değerleri, Amikasin+Erdostein, Erdostein ve Kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde uzamış bulunmuştur (p< 0.05). SONUÇ:Amikasin ototoksisitesinin, amikasin ile eşzamanlı verilen Erdostein preparatı ile yeterince önlendiği, ancak amikasin sonrası kullanılan Erdostein’in önemli bir preventif etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S140

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale