Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Behçet Hastalığının Koklea Üzerine Etkilerinin Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi
 

Behçet Hastalığının Koklea Üzerine Etkilerinin Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi

Acar A., Dağlı M., Eryılmaz A., Göçer C., İriz A., Tanrıkulu S., Gönül M.

Amaç: Çalışmamızda otoakustik emisyon ile kokleadaki değişikliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Materyal ve Metod: Çalışmaya Ankara Numune Hastanesi Dermatoloji bölümü tarafından Behçet hastalığı tanısı konulmuş olan yaşları 19 ile 56 arasında değişen (Yaş ort. 34.8) 15’i kadın, 11’i erkek 26 hasta ile, bilinen herhangi bir hastalığı ve otolojik yönden patolojisi olmayan yaşları 20 ile 37 arasında değişen (Yaş ort.27.4) 10’u kadın, 14’ü erkek 24 bireyin DPOAE ve pür ton odyogram değerleri kaydedilerek istatistiksel analizi (SPSS 11.0) yapıldı. Bulgular: Pür ton odyogramda 26 hastanın 8’inde (%30.7) en az bir frekansta işitme kaybı saptandı. Pür ton odyogram’da sadece 8 hastada işitme kaybı saptanmasına rağmen grupların pür ton odyogramdaki işitme eşikleri her frekans için ayrı ayrı karşılaştırıldığında hem sağ hem de sol kulakta 1000-6000 Hz frekansları arasında kontrol grubunun aynı frekanslarına göre anlamlı bir düşüş bulundu (p<0.05). Pür ton odyogramda hasta grubun 250-500 Hz frekaslarındaki ortalama değerleri kontrol grubunun aynı frekansları ile karşılaştırıldığında istatistiksel anlam saptanmadı (p>0.05). DPOAE verileri sayısal olarak her bir frekans için ayrı ayrı değerlendirildiğinde, hasta grubundaki sağ kulakların 3000-4000-5000-6000 Hz frekanslarındaki ortalama DPOAE değerlerinde, kontrol grubundaki sağ kulakların aynı frekanslarındaki ortalama DPAOE değerlerine göre her bir frekans için istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş tespit edildi (p<0.05). Hasta grubundaki sol kulakların 3000-5000-6000 Hz frekanslarındaki ortalama DPOAE değerlerinde, kontrol grubundaki sol kulakların aynı frekanslardaki ortalama DPOAE değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulundu (p<0.05). Sonuç: Bu bulgularla behçet hastalığında koklear tutuluma bağlı işitme kaybı olabileceği DPOAE bulgularıyla gösterilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S141

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale