Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Antineoplastik İlaçların Ototoksik Etkileri
 

Antineoplastik İlaçların Ototoksik Etkileri

Dere H., Arda N., Çetin M., İkincioğulları A., Akkuş S., Divil A.

Bu çalışmada, çeşitli malignitelerin tedavisinde kullanılan CHOP, CAF, 5-Fu, ABVD protokollerinin, tedavi sonrasında işitme üzerine etkileri araştırıldı. Meme kanseri (Ca) nedeniyle CAF, mide ve kolon Ca nedeniyle 5-Fu, Hodgkin lenfoma nedeniyle ABVD, non-Hodgkin ve Hodgkin lenfoma nedeniyle CHOP alan her bir grupta 20 hasta olmak üzere toplam 80 hastaya kemoterapi öncesi ve sonrasında saf ses odyogramlar yapıldı. Çalışmaya, daha önce ototoksik ilaç kullanmayan ve radyoterapi almamış hastalar dahil edildi. CHOP tedavisi alan grupta 2 hastada (%10) tek kulakta 4000 Hz frekansında 25 dB, 1 hastada (%5) tek kulakta 4000 Hz frekansında 20 dB, 1 hastada (%5) tek kulakta 4000 Hz frekansında 10 dB’lik işitme kaybı gelişmiştir. 5-Fu, ABVD, CAF protokolleri uygulanan hastalarda işitme kaybı gelişmemiştir. Sonuç olarak 5-Fu, ABVD, CAF protokolleri uygulanan hastalarda işitme kaybı saptanmamış ancak CHOP protokolü kullanan hastalardan 4 tanesinde tek taraflı işitme kaybı gelişmiştir. Bu nedenle CHOP protokolü uygulanacak hastalar, işitme kaybı açısından daha yakından takip edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S142

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale