Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Orta Kulak Hacminin Adeziv Otitis Media Gelişim Sürecine Katkısı
 

Orta Kulak Hacminin Adeziv Otitis Media Gelişim Sürecine Katkısı

Yetişer S., Akçam T., Satar B., Ceylan A., Karapınar U.

Amaç: Adeziv otitli olgularda orta kulağın medio-lateral kemik sınırlarının ebatlarında bir darlığın, dış kulak yolu yüksekliğinin ve östaki tüpünün orta kulağa açılan ağzının genişliğinin temporal kemiğin bilgisayarlı tomografi kesitlerinde incelenmesi ve bu sonuçların normal bireylerin ölçümleriyle karşılaştırılmasıdır. Gereç ve yöntem: Bu çalışma 33 adeziv otitli olgu ile kontrol grubu olarak seçilen ve ve normal kulak zarına sahip ama iletim tipi işitme kayıplı 23 olgunun 1 mm kesit kalınlığı ile çekilmiş aksiyal plandaki temporal kemik bilgisayarlı tomografileri (BT) karşılaştırılarak yapılmıştır. BT'de kohleanın bazal turn’un görüldüğü kesitte, dış kulak yolunun (DKY) üst (skutum) ve alt sınırları ile koklea bazal kıvrımı arasındaki üç mesafe ölçülmüştür. Bulgular: DKY alt ve üst sınırı arasındaki mesafe adeziv otitli olgularda 4,51±1,39 mm, normal olgularda 5,26±1,05 mm olarak ölçülmüştür (p=0,02). DKY üst kısmı ile kohlea arasındaki mesafe adeziv otitli olgularda 2,12 ±1,05 mm, normal olgularda 3,60 ±0,89 mm olarak ölçülmüştür (p=0,00). DKY alt kısmı ile kohlea arasındaki mesafe adeziv otitli olgularda 1,95± 0,97 normal olgularda 3,43 ± 0,78 mm olarak ölçülmüştür (p=0,00). Adeziv otitli olgularda Östaki çapı ortalama 1,72 ±0,70 mm, normal olgularda ise 1,95±0,56 mm bulunmuştur (p=0,21). Sonuç: Elde edilen bulgular, adeziv otiti olan bireylerin gelişimsel süreçte zaten normalden küçük bir orta kulağa sahip olduklarını, adeziv otite giden süreçte bu küçük orta kulak kemik sınırlarınının belki primer bir sebep olarak değil ama en azından sürece katkıda bulunan veya kolaylaştıran ya da adeziv sürece eğilimi artıran bir faktör olarak değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S143

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale