Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Posterior Timpanotominin Cerrahi Nirengi Noktaları(Kadavra Çalışması.)
 

Posterior Timpanotominin Cerrahi Nirengi Noktaları(Kadavra Çalışması.)

Pınar E., Ersoy A., Öncel S., Tatar B., Çallı Ç., Tunçbilek M.

Amaç: Fasial resesin anatomik özelliklerini değişik açılardan incelenmesi. Materyal Metod: 22 temporal kemik üzerinde, fasial sinir mastoid segmenti, korda timpani siniri ile fossa incudis ve lateral semisirküler kanal arasındaki ilişki değerlendirildi.Temporal kemikler alındıktan sonra formolde bekletildi, tur ile operasyon mikroskobu altında mastoidektomi yapılıp, fasial sinirin ve korda timpaninin kemik kanalları açıldı.Posterior timpanotomi yapıldıktan sonra piyeslerin fotoğrafları digital olarak çekildi.Korda timpani ile fasial sinirin mastoid segmenti arasındaki açı,lateral semisirküler kanalın(LSSK) korda timpa ni çıkış yerine uzaklığı ve posterior timpanik üçgenin ortalama yüzölçümü hesaplandı. Tartışma-Sonuç:Birçok otolojik cerrahi girişim açısından önem arz eden posterior timpanotomi, özellikle son yıllarda artan koklear implant cerrahisi ile önemini daha da artırmıştır. Posterior timpanotomi esnasında en önemli dikkat edilmesi gereken anatomik yapının fasial sinir olduğu bilindiğiden, buradaki anatomik nirengi noktalarının değerlendirilmesi komplikasyonsuz bir operasyon açısından önem arz etmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S144

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale