Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Çelik Tel Kullanılarak Yapılan Ossiküloplasti Sonuçlarımız
 

Çelik Tel Kullanılarak Yapılan Ossiküloplasti Sonuçlarımız

Katılmış H., Öztürkcan S., Özdemir İ., Tunç A., Özturan Ş., Adadan I.

Giriş: Ossiküloplastide çeşitli protezler kullanılır. Bu çalışmada, çelik telden hazırlanan protezle yapılan ossiküloplasti sonuçlarımızın başarısı değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Mart 2004 - Şubat 2005 tarihleri arasında 15’i açık kavite, 10’u kapalı kavite timpanoplasti olmak üzere toplam 24 hastaya tel protez kullanılarak ossiküloplasti yapıldı. Hastalar 1,3,6,12. ay odiogramları ile ortalama 2,7 ay (1-12 ay) süre ile takip edildi. Takipsiz 3 hasta çalışmadan çıkartıldı. Postoperatif hava kemik aralığı ve hava yolu kazançları ölçüldü. Başarılı işitme kazancı, hastaların postoperatif memnuniyetleri doğrultusunda hava kemik aralığı ≤30 dB, hava yolu kazançları ≥20 dB olarak kabul edildi. Bulgular: Hastaların 9’u (%37,5) bayan, 15’i (%62,5) erkekti. Yaş ortalamaları 30,1 (12-60) idi. Açık teknikle PORP hava yolu kazançları başarısı %25, postoperatif hava kemik aralığı başarısı %50, kapalı teknikle PORP hava yolu kazançları başarısı 0, postoperatif hava kemik aralığı başarısı %66,6 idi. Açık teknikle TORP hava yolu kazançları başarısı 0, postoperatif hava kemik aralığı başarısı 0, kapalı teknikle TORP hava yolu kazançları başarısı %100, postoperatif hava kemik aralığı başarısı %100 idi. Açık teknikle inkudostapedial protez hava yolu kazançları başarısı 0, postoperatif hava kemik aralığı başarısı %50, kapalı teknikle inkudostapedial protez hava yolu kazançları başarısı %50, postoperatif hava kemik aralığı başarısı %100 idi. Kapalı teknikle stapes tabanı ve timpan membran arasına altın levha + inkus protez hava yolu kazançları başarısı %100, postoperatif hava kemik aralığı başarısı %100 idi. Tartışma: Çalışmamız çelik tel protezin ossiküloplasti için biyouyumlu, kolay uygulanabilir ve doku tarafından kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Başarı oranları açısından ise vaka sayısının az olması nedeniyle daha sonraki çalışmalara yol göstereceği kanısındayız.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S145

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale