Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Miringoplasti Ve BasitMastoidektomi YapılanOlgularda UzunDönem OrtaKulak Ventilasyon Fonksiynn Timpanometrik Analizi
 

Miringoplasti Ve BasitMastoidektomi YapılanOlgularda UzunDönem OrtaKulak Ventilasyon Fonksiynn Timpanometrik Analizi

Yetişer S., Akçam T., Karahatay S., Karapınar U., Köse M.

ÖZET Amaç: Kliniğimizde uyguladığımız miringoplasti ve basit mastoidektomilerde ameliyat sonrası orta kulak basıncını ölçülerek işitme başarısına etkisini değerlendirilmiştir. Gereç-Yöntem: Bu çalışma Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Burun Boğaz kliniğinde miringoplasti ve basit mastoidektomi operasyonu uygulanan 184 hasta üzerinde yapılmıştır. Kemikçik zincir onarımı yapılan olgular çalışmaya dahil edilmemiştir. Olguların 132’si erkek, 52’i kadındır. Olgular ameliyat sonrası odyometri ve timpanometrik tetkik ile takip edilmiştir. Ameliyat sonrası hava-kemik yolu aralığının 20 dB ve altına düştüğü olgular başarılı kabul edilmiştir. Bulgular: Miringoplasti ve basit mastoidektomi + timpanoplasti operasyonu uygulanan hastalarda ameliyat sonrası orta kulak basınçları ölçülmüş ve ortalamaları kayıt edilmiştir. Ameliyat sonrası orta kulak basıncı ortalaması 60,26 ± 39,64 dapa olarak ölçülmüştür. Orta kulak basıncı normal olan ( <100 dapa) 158 hastanın 104 ünde ameliyat sonrası hava-kemik yolu aralığının 20 dB ve altında olduğu belirlenmiştir. Orta kulak basıncı yüksek (>100 dapa) 26 hastanın ise 13’ünde başarılı bir işitmenin elde edildiği tespit edilmiştir. Ameliyat sonrası 3 ay içinde yapılan timpanogramlarda orta kulakta negatif ve yüksek basıncın olduğu ( ortalama -128 dapa) ancak takip süresi arttıkça ( 3 yıl ve üzeri) bu negatifliğin ve yüksek basıncın azaldığı gözlenmiştir. Sonuç: Timpanoplasti girişimleri ile amaçlanan bozulmuş orta kulak sisteminin rekonstrüksiyonu ve işitmenin normale veya kabul edilebilir bir düzeye getirilmesidir. Uzun dönem takip edilen olgularda (3 yıl ve üzeri) yüksek orta kulak basınçlarının kötü işitme sonuçları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Buna göre tip 1 timpanoplastilerin postoperatif takiplerinde timpanometrik inceleme yararlı olabilecek niteliktedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S146

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale