Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Flepli Geliştirilmiş Radikal Mastoidektomi Operasyonu Uygulananlarda Başarıya Etki Eden Faktörler
 

Flepli Geliştirilmiş Radikal Mastoidektomi Operasyonu Uygulananlarda Başarıya Etki Eden Faktörler

Yetişer S., Tosun F., Satar B., Karahatay S., Karapınar U.

ÖZET Amaç: Kliniğimizde dış kulak yolu arka duvarının alınmasına karar verdiğimiz tüm olgularda geniş bir radikal mastoidektomi ve meatoplastiyi takiben kavitenin anterior-inferior pediküllü fasiyaperiost flebi ile daraltıldığı ''flepli geliştirilmiş radikal mastoidektomi (FGRM)'' tekniği uygulamaktadır. Bu çalışma ile kliniğimizde uyguladığımız ''FGRM'' operasyonlarında ameliyat sonrası başarıya etki eden faktörlerin tartışılması amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: FGRM operasyonu uygulanan 137 hastanın kulağı postoperatif dönemde muayene edilerek ve odyometrik inceleme ile değerlendirilmiştir. Bulgular: FGRM uyguladığımız hastalarda ameliyat sonrası sağlıklı, kuru bir kavite hastaların %80,2’sinde tespit edilmiştir. Osiküloplasti uygulanan hastalarda ameliyat sonrası hava-kemik yolu aralığındaki düzelme istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p=0,007), osiküloplasti uygulanmayan (sadece FGRM) grupta ameliyat sonrası düzelme istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,471). Sadece FGRM uygulanan grupta mukozanın normal olduğu hastalarda, hipertrofik olanlara göre ameliyat sonrası işitme sonuçlarının daha iyi olduğu belirlenmiştir, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ( p=0,024). FGRM uygulanan hastalarımızın %80,2’ünde sağlıklı bir kavite edilmiştir. Kavite hacmindeki küçülme ise 6.ayda %63, 5. yılda %69, 5 yıl ve üzerinde ise %71 olarak tespit edilmiştir. FGRM operasyonu uygulanan 69 hastada meatoplasti genişliği ölçülmüş, posteroanterior ve süperoinferior yönde ortalama 2,4± 0,35 cm x 1,6± 0,15 cm olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda, FGRM tekniğinde flebin genellikle atrofiye uğramadığı ve kavitenin küçülmesine hem hacmi hem de kemik üretmesiyle katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Osiküloplasti uygulanan ve orta kulak mukozası sağlam olgularda işitme sonuçlarının daha iyi olduğu gösterilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S147

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale