Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İntakt Kanal Duvar Ve Açık Teknik Timpanoplastilerin Ossiküloplasti Ve Rekürrens Yönüyle Karşılaştırılması
 

İntakt Kanal Duvar Ve Açık Teknik Timpanoplastilerin Ossiküloplasti Ve Rekürrens Yönüyle Karşılaştırılması

Yetişer S., Akçam T., Satar B., Karahatay S., Karapınar U.

ÖZET Amaç: Çalışmamızda, intakt kanal duvar tekniği ile açık teknik timpanoplastiler greft tutma ve işitme başarısı ile rekürrens açısından karşılaştırılmış ve prognostik faktörler incelenmiştir. Gereç-Yöntem: Bu çalışma 1987 Ocak ile 2004 Aralık tarihleri arasında flepli geliştirilmiş radikal mastoidektomi (FGRM) uygulanan 110 hasta ile intakt kanal duvar timpanoplasti uygulanan 148 hasta üzerinde retrospektif olarak yapılmıştır. Bulgular: Greft tutma başarısı açısından her iki teknik arasında anlamlı fark bulunamamış iken, intakt kanal duvarı tekniği uygulananlarda, açık teknik uygulananlara göre ameliyat sonrası işitme sonuçları anlamlı derecede daha iyi bulunmuştur. Stapes suprastrüktürü sağlam olan olgularda intakt kanal duvar tekniğinde işitme sonuçları anlamlı derecede daha iyi bulunmuştur. Kolesteatomsuz kulaklarda greft tutma oranının her iki grupta daha iyi olduğu tespit edilmiştir. İntakt kanal duvarı uygulanan olgular içinde orta kulak mukozasının sağlam olanlarda işitme sonuçlarının daha iyi olduğu bulunmuştur. İntakt kanal duvarı tekniği uygulanan 148 hastanın 27’sinde ( %18,2), FGRM uyguladığımız 110 hastanın ise 12’sinde (%10,9) ortalama 1 yıl sonra rekürrens tespit edilmiştir. Sonuç: İntakt kanal duvarı tekniği uygulananlarda stapes suprastrüktürünün varlığı ve orta kulak mukozasının sağlıklı olmasının işitmeyi olumlu etkilediği, açık teknik uygulananlarda ise osiküloplasti yapılmasının daha iyi işitme sonuçlarına sebep olduğu tespit edilmiştir. Timpanumun ıslak veya kuru olmasının, orta kulak mukozasının durumunun, timpanoplasti tipinin, greft tutma başarısına anlamlı etkisi bulunmamıştır. Kullanılan protezlerin işitme başarısına etkileri açısından aralarında anlamlı fark bulunmamıştır. Kolesteatomlu kronik otitis medianın tedavisinde açık teknik kullanılmasının nüksleri azalttığı gösterilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S148

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale