Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Süpüratif Otitis Mediada (Ksom) Preoperatif Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Ve Tedavideki Yeri
 

Kronik Süpüratif Otitis Mediada (Ksom) Preoperatif Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Ve Tedavideki Yeri

Özşahinoğlu C., Çetik F., Aydoğan B., Tuncer Ü., Gün R., Akgül E.

KSOM’lı hastaların preoperatif değerlendirilmesinde genel olarak veya seçilmiş olgularda temporal kemik bilgisayarlı tomografisinin (BT) çekilmesi önerilmektedir.Temporal kemik BT, lateral kanal destrüksiyonu, fasial kanal dehisansı, dural plate destrüksiyonu ve kemikçikler hakkında ayrıntılı bilgi verebilmektedir. Ancak BT çekim endikasyonları hakkında halen bir görüş birliği yoktur. KSOM’da BT’nin sağlayabileceği yararları araştırmak amacıyla 25 KSOM’lı hastaya preoperatif temporal BT çekilerek radyolojik bulgular ve intraoperatif bulgular karşılaştırıldı. Kolesteatomlu ve kolesteatomsuz gruptaki sonuçlara göre anatomik yapılardaki hasar daha fazla kolesteatomlu grupta görülmekte idi. BT özellikle kolesteatomlu olgularda otomikroskopi ile belirlenemeyen kolesteatom yayılımının ve olası fasial kanal, lateral semisirküler kanal ve kemikçik hasarlarının belirlenmesinde faydalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S149

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale