Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Orta Kulaktaki Çeşitli Yoğunluktaki Sıvıların Akustik İmmitans Üzerine Etkileri_Deneysel Çalışma
 

Orta Kulaktaki Çeşitli Yoğunluktaki Sıvıların Akustik İmmitans Üzerine Etkileri_Deneysel Çalışma

Özgirgin N., Özlüoğlu L., Akkuzu B., Yılmaz İ., Ataş A., Çağıcı C.

Amaç: Orta kulağa konulan çeşitli yoğunluktaki sıvıların akustik immitans üzerine etkilerini araştırmak. Materyal ve Metod: 6 Beyaz Viyana tavşanının 12 kulağında çalışıldı. Normal istirahat halinde (grup 1); bullaya delik açıldıktan sonra (grup 2); bulla sırasıyla distile su (grup 3) (1000), %8.4’lük bikarbonat solüsyonu (grup 4) (1005), Tonimer Jel® (grup 5) (1035) ve gliserin (grup 6) (>1050) ile doldurulduktan sonra olmak üzere 6 farklı durumda, timpanometri yöntemi kullanılarak, akustik immitans ölçümleri yapıldı. Her bir ölçümde hacim, geçirgenlik, basınç ve gradient değerleri not edildi. Değerlendirmede Kruskall-Wallis ,Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. Buna göre p<0.008 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hacim, geçirgenlik, basınç değerleri tüm ölçümlerde eksiksiz olarak elde edildi. Hacim: Grup 1 ve 2’de birbirlerinden (p=0.004) ve diğer gruplardan (p<0.001) farklı bulunurken; grup 3 ile 6 arasındaki fark (p=0.007) dışında grup 3,4,5,6 arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Geçirgenlik: Grup 1 ve 2’de grup 2 ile 4 arasındaki fark (p=0.010) dışında diğer gruplardan (p<0.008) farklı ama birbirlerinden farksız (p=0.0148) bulundu; grup 3,4,5,6 arasında ise anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Basınç: Grup 1 ve 2’de diğer gruplardan (p<0.001) farklı ama birbirlerinden farksız (p=0.030) bulunurken; grup 4 ile 6 arasındaki fark (p=0.002) dışında grup 3,4,5,6 arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Gradient değeri yalnızca grup 1 ve 2’de elde edildi, grup 2’de gradientin anlamlı olarak yükseldiği bulundu (p=0.003). Sonuç: Bullanın sıvı ile dolu olduğu durumlarda, bullanın boş olduğu durumlara göre geçirgenlik ve basınç değerlerinin anlamlı olarak düştüğü görüldü. Basınç değerinin effüzyonlu otitis media’ya uyarlanması ile orta kulaktaki materyalin yoğunluğu hakkında tahminde bulunulabilecektir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S151

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale