Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Travmatik Timpanik Membran Perforasyonlarında Hyaluronik Asit Uygulamasının İyileşme Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma
 

Travmatik Timpanik Membran Perforasyonlarında Hyaluronik Asit Uygulamasının İyileşme Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma

Uyar Y., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Avunduk M., Yaman H.

Amaç: Bu çalışmanın amacı travmatik timpanik membran perforasyonlarında, hyaluronik asitin iyileşme üzerine olan etkilerini değerlendirmektir. Çalışma Planı: Ağırlıkları 300-350 gram arasında değişen, timpanik membranları sağlam, sağlıklı ve yetişkin, 24 adet Sprague-Dawley cinsi erkek rat kullanıldı. Ratların sol timpanik membranlarının bir kadranını içerecek şekilde arka-üst kadranlarında standart perforasyon oluşturuldu. Denekler 12’şerli iki gruba ayrıldı. Bir gruba tedavi uygulanmazken, diğer gruba hyarülonik asit yama uygulandı. Denekler sakrifiye edilerek timpanik membrandaki histopatolojik değişiklikler değerlendirildi. Bulgular: Tedavi uygulanmayan gruptaki deneklerin 5’inde (%41.66) perforasyon spontan olarak kapanmıştı. Hyarülonik asit uygulanan gruptaki deneklerin 11’inde (%91.66) perforasyon kapanmıştı. Histopatolojik olarak, fibroblast proliferasyonu ve neovaskülarizasyonun tedavi verilen guptakilerde anlamlı derecede farklı olduğu görüldü (p<0.05). Sonuçlar: Hyarülonik asit, travmatik timpanik membran perforasyonlarının iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S152

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale