Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Travmatik Timpanik Membran Perforasyonlarında Hyaluronik Asit Uygulamasının İyileşme Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma
 

Travmatik Timpanik Membran Perforasyonlarında Hyaluronik Asit Uygulamasının İyileşme Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma

Uyar Y., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Avunduk M., Yaman H.

Amaç: Bu çalışmanın amacı travmatik timpanik membran perforasyonlarında, hyaluronik asitin iyileşme üzerine olan etkilerini değerlendirmektir. Çalışma Planı: Ağırlıkları 300-350 gram arasında değişen, timpanik membranları sağlam, sağlıklı ve yetişkin, 24 adet Sprague-Dawley cinsi erkek rat kullanıldı. Ratların sol timpanik membranlarının bir kadranını içerecek şekilde arka-üst kadranlarında standart perforasyon oluşturuldu. Denekler 12’şerli iki gruba ayrıldı. Bir gruba tedavi uygulanmazken, diğer gruba hyarülonik asit yama uygulandı. Denekler sakrifiye edilerek timpanik membrandaki histopatolojik değişiklikler değerlendirildi. Bulgular: Tedavi uygulanmayan gruptaki deneklerin 5’inde (%41.66) perforasyon spontan olarak kapanmıştı. Hyarülonik asit uygulanan gruptaki deneklerin 11’inde (%91.66) perforasyon kapanmıştı. Histopatolojik olarak, fibroblast proliferasyonu ve neovaskülarizasyonun tedavi verilen guptakilerde anlamlı derecede farklı olduğu görüldü (p<0.05). Sonuçlar: Hyarülonik asit, travmatik timpanik membran perforasyonlarının iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S152

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale