Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Sigaranın Timpanoplasti Başarısına Olan Etkisinin Kotinin İle Prospektif Olarak Araştırılması
 

Sigaranın Timpanoplasti Başarısına Olan Etkisinin Kotinin İle Prospektif Olarak Araştırılması

Önal K., Kazıkdaş K., Uguz M., Onal A.

Eylül 2003 ile mart 2004 tarihleri arasında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.KBB Kliniğinde yapılan 77 timpanoplasti operasyonunda total başarı oranı %70,1 olarak bulunmuştur. Operasyona giren hastaların serumunda nikotin metaboliti olan kotinin araştırılarak sigara kullanıp kullanmadıkları objektif bir yöntemle incelenmiştir. Serumda kotinin metaboliti düzeyleri enzyme immunoassay kiti kullanılarak tespit edilmiştir. Opere edilen hastaların 21'inde kotinin değeri yüksek olarak (>17.5 ng/ml ), 56'sında ise kotinin değerleri düşük olarak (<17.5 ng/ml) bulunmuştur. Kotinin yüksek saptanan grupta timpanoplasti başarı oranı %52.4, düşük olan grupta ise %76.8 bulunmuştur (p=0.037). İstatistiksel olarak anlamlı olan bu sonuca göre timpanoplastide prognostik değeri önceki çalışmalarla da belirlenmiş olan sigara kullanımının saptanmasında bir nikotin metaboliti olan kotinin ölçümü objektif bir yöntem olarak kullanılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S154

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale