Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Erişkin Popülasyonda Horlama Prevalansı Ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi
 

Erişkin Popülasyonda Horlama Prevalansı Ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Topuz B., Ardıç N., Kara C., Kocagözoğlu B., Zencir M.

Amaç: Bu çalışmada erişkin popülasyondaki habitual horlama prevalansı ve risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma Planı: Kesitsel epidemiyolojik bir araştırma planlandı. 1245 erişkinin sonuçları değerlendirildi. Görüşülen kişilerin sosyodemografik bilgilerini, horlayıp horlamadıklarını, uykuda gözlemlenmiş apneleri olup olmadığını, horlama varsa şiddeti ve pozisyonla değişip değişmediği, horlama nedeniyle tedavi olmayı arzu edip etmedikleri, alkol ve sigara kullanma alışkanlıklarını, hipertansiyon ve koroner kalp hastalığının mevcudiyeti hakkında soruları içeren bir anket formu oluşturuldu. Görüşülen her kişinin boy ve kilosu ölçülerek vücut kitle indeksi hesaplandı. Sonuçlar ki kare ve multiple regresyon analizi yöntemleriyle bilgisayar ortamında değerlendirildi. Bulgular; Habituel horlama prevalansı kadınlarda %8.9, erkeklerde %29.5 olarak bulundu. Gözlemlenmiş apne prevalansı ise kadınlarda %1.0, erkeklerde %3.6 olarak saptanmıştır Multivariate analiz sonucu habituel horlama için erkek olmak 3.9, yaşlı olmak 2.9, şişman olmak 2.4, sigara içmek 1.1ve alkol kullanmak 1.8 risk olarak saptandı. Habituel horlaması olanlarda hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı istatistiksel olarak daha sıkdı. Kadınların %2.1’i, erkeklerin %9.4’ü ''oda arkadaşlarını başka yere uyutacak'' kadar şiddetli horladığını bildirdi. Kadınların %1.1’i, erkeklerin de %3.4’ü horlama nedeniyle tedavi olmayı arzuluyorlardı. Sonuç: Habituel horlama erişkinlerde sık karşılaşılan bir semptomdur. Erişkin popülasyonda erkekler, yaşlılar, şişmanlar, sigara içen ve alkol kullananlar habituel horlama için risk grubunu oluşturmaktadırlar.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S155

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale