Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İzole Alt Konka Hipertrofili Hastarda Radyofrekans Uygulamaları
 

İzole Alt Konka Hipertrofili Hastarda Radyofrekans Uygulamaları

Turgut S., Civelek Ş., Özbal E., Koç B.

İzole alt konka hipertofisi olan hastalara tedavi seçeneklerinden biride bipolar radyofrekans enerjisi ile hücre düzeyinde oluşturulan iyon akışı sonrası meydana gelen ısı enerjisi ile tedavidir. Konkaya radyofrekans enerjisi, Celon marka konka uçları ile submukozal olarak uygulanır ve bu enerjinin yarattığı ısı hücre düzeyinde iyonik kaos , lokal ısı artışına yol açar. Oluşan kontrollü lokal ısı enerjisi ile doku ablasyona uğrar, hücre ölümü ve irrevesbl doku destrüksiyonu sağlanır. Bu çalışmanın amacı radyofrekansın kontrollü ısı artışı oluşturması, kolay uygulanabilmesi, lokal anestezi ile uygulama kolaylığı nedeni ile konvensiyonel cerrahilere, lazer cerrahisine ve monopolar ile doku ablasyonu gibi yaklaşımlara alternatif olabileceğini göstermek ve konkanın anterior 1/3 kısmına yapılan (nazal valv bölgesi) radyofrekans ile konkaya total olarak yapılan radyofrekans enerjisinin sonuçlarının arasında istatiksel çok önemli fark olmadığının ortaya konmasıdır. Bu çalışma toplam yirmi adet izole bilateral alt konka hipertrofisi (septum deviasyonu, nazal polip/polipozis, konka bülloza vs. ) olan hastada yapıldı. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı. Operasyon öncesi ayrıntılı kulak burun boğaz muayeneleri yapılan hastalar, vizüel analog skala ve anterior rinomanometri ile değerlendirildi. İlk gruptaki hastalara total, ikinici gruptaki hastalara ise 1/3 ön (anterior) konka radyofrekansı yapıldı. Hastalar düzenli olarak iki haftada bir kontrole çağrıldı. 6 hafta sonra tekrar ayrıntılı kulak burun boğaz muayeneleri yapılan hastalar, vizüel analog skala ve anterior rinomanometri ile değerlendirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S156

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale