Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda(Ouas) Farenks Bulguları: Volümetrik Ve Endoskopik Değerlendirme
 

Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda(Ouas) Farenks Bulguları: Volümetrik Ve Endoskopik Değerlendirme

Kemaloğlu Y., Yılmaz O., Yılmaz M., Çelik H., Dinç E., İnal E., Ercan N., Bayazit Y.

Amaç: OUAS li olgularda üst solunum yollarının(ÜSY) endoskopi ve magnetik rezonansla(MR) yapılan değerlendirmesi sonrası elde edilen bulguların kontrol grubu ile karşılaştırılması. Materyal-metod: Polisomnografik olarak değerlendirilen 55 olgu; Apne hipopne değerlerine göre basit horlama(BH) ve OUAS olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu olguların farengeal lümen genişliği(FL), midsagittal yumuşak damak kalınlıkları(YD) ve dil volümleri(D) MR kulanılarak ölçülmüş, fiberoptik endoskopi(FE) kullanılarak farenks muayeneleri pasif ve zorlu inspirasyon yaptırılarak değerlendirilmiştir. Sonuç: D ve FL volümleri göz önünde bulundurulduğunda gruplar arasında anlamlı fark tespit edilememiştir. YD hacimleri gruplar arasında anlamlı farklı bulunmuştur. Bu fark OUAS ve kontrol grubu arasında (p<0.01) daha belirginken, BH ve kontrol grubu arasında daha düşük olmakla birlikte anlamlı bulunmuştur (p=0.02). Farengeal kollaps değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S158

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale