Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Hafif Ve Orta Şiddetli Osas’da Cerrahi Başarı
 

Hafif Ve Orta Şiddetli Osas’da Cerrahi Başarı

Süoğlu Y., Çuhadaroğlu Ç., Enöz M., Gözeler M.

Uvulopalatal flep (UPF) hafif ve orta şiddettteki uyku apne sendromu (OSAS) olgularında sıklıkla kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Çalışmamızda uvulopalatal flap uygulanan olgulardaki başarıyı polisomnografi ve propofol sedasyonu ile yapılan nazofarengoskopik tetkik (NFS) ile değerlendirdik. Polisomnografi ile tanı konulan ve UPF ile tedavi edilen 13 hasta değerlendirildi. Ortalama yaş 39 (23-67 arasında) idi. Operasyon öncesi apne hipopne indeksi (AHI) 22,3/h (12-31/h arasında) iken 9 hasta hafif şiddette 4 hasta orta şiddette OSAS’lı olguydu. Bu hastaların hiçbirine operasyon öncesi nazofarengoskopik tetkik yapılmamıştı. 10 hasta operasyon sonrası şikayetlerinin azaldığını ifade ederken geri kalan 3 hasta operasyona rağmen devam eden horlama ve geceleri iç çekme şikatlerinin devam ettiğini ifade etti. Ameliyat sonrası tüm olgularda ortalama AHI 13/h ( 4-20/h arasında) iken semptomatik grupta ortalama AHI 20/h , asemptomatik grupta ise ortalama AHI11/h (4-20 arasında) idi. Tüm olgulara ameliyat sonrası nazofarengoskopik tetkik yapıldı.Semtomatik 3 hastada obstrüksiyon yerinin UPF uygulanan alan haricinde olduğu gözlendi. Sonuç olarak UPF seçilmiş hastalarda başarıyla uygulanan bir cerrahi tekniktir ve nazofarengoskopik tetkik, OSAS’lı hastaları operasyon öncesi obstrüksiyon alanını olarak değerlendirmede kullanılan dinamik bir yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S159

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale