Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Eş Zamanlı Septoplasti Ve Uvulopalatofaringoplasti Operasyonlarının Sonuçları
 

Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Eş Zamanlı Septoplasti Ve Uvulopalatofaringoplasti Operasyonlarının Sonuçları

Samim E., Göçmen H., Haberal İ., Bayız Ü., Ceylan K., Uzunkulaoğlu H., Kaptan Z., Yavanoğlu A.

AMAÇ: Bu açık prospektif klinik çalışmadaki amacımız belirgin septal deviasyonu olan obstrüktif uyku apneli hastalarda eş zamanlı septoplasti ve uvulopalatofaringoplasti (UPPP)'nin uygulamasının cerrahi sonuçlarının polisomnografi ve akustik rinometri ile ortaya konmasıdır. MATERYAL VE METOD: Haziran 2002 ve Mart 2004 tarihleri arasında S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği'nde belirgin septal deviasyonu olan ve apne hipopne indeksi (AHI) 5'in üzerinde olan 12 hastaya eş zamanlı septoplasti ve UPPP operasyonu uygulanmıştır. Preoperatif ve postoperatif üçüncü ayda polisomnografi, Epworth uykululuk sklası ve akustik rinometri ile hastalar objektif ve subjektif değerlendirmeye alınmıştır. Eşleştirilmiş t testi ve ki-kare testi ile istatistiksel değerlendirme yapılmıştır. BULGULAR: AHI, akustik rinometride devie tarafta minimal kesitsel alan ve Epworth uykululuk skalasında postoperatif üçüncü ayda preoperatif sonuçlara kıyasla anlamlı bir iyileşme sağlanmıştır. Ayrıca belirgin semptomatik iyileşme mevcuttur. Hiçbir majör komplikasyon izlenmemiştir. SONUÇ: Belirgin septal deviasyonu olan obstrüktif uyku apneli hastalarda UPPP septoplastiye ek olarak eşzamanlı uygulanabilir. Uygun hasta seçimi ile herhangi bir majör komplikasyonla karşılaşmadan ve hastayı uzun CPAP tedavilerine mahkum etmeden kür sağlanabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S160

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale