Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nazal Polipli Hastaların Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Ses Analizlerinin Karşılaştırılması
 

Nazal Polipli Hastaların Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Ses Analizlerinin Karşılaştırılması

Özman M., Akmansu H., Acar A., Dağlı M., Dursun E., Eryılmaz A., Demirbaş D.

Bu çalışmada nazal polipli hastalarda preoperatif ve postoperatif ses analiz parametrelerindeki değişiklikler değerlendirilip burun dışındaki rezonatuar organlar ve larinksteki olası kompanzatuar değişiklikler ile bu parametrelerin ilişkisi araştırılmıştır. Materyal metod:Çalışmamızda 2002-2004 tarihleri arasında nazal polipli 25 hasta incelendi. Hastalar Gaudemar ve arkadaşlarının(1996)evrelemesi kullanılarak mevcut polibin evresine göre 3 gruba ayrıldı. Her hastaya MDVP, version 2,02 programında ses analizleri yapıldıktan sonra 1 hafta içinde endoskopik sinüs cerrahisi uygulandı. Ses analizleri, ameliyattan 4-6 hafta sonra ameliyat öncesi analizleri yapan kişi tarafından tekrarlandı. Ameliyat öncesi ve sonrası ses analiz programından elde edilen jitter, shimmer, Fo, Noise to Harmonic Ratio (NHR) parametreleri incelendi. Bulgular: Hastalar evrelere göre ayrılarak incelendiğinde evre I ve II’deki hastalarda, yani nazal pasajın parsiyel obstrükte olduğu vakalarda, jitter, shimmer ve NHR değerleri postoperatif dönemde düşerken Fo değeri artmıştır. Bunlardan farklı olarak evre III hasta grubunda, yani nazal pasajın total veya totale yakın obstrükte olduğu vakalarda ise postoperatif dönemde bu dört parametrenin hepsinde artış gözlenmiştir. Sonuç: Buna göre, nazal pasajın ileri derecede obstrükte olduğu durumlarda ses analizinde parsiyel obstrüksiyona göre farklı yönde değişiklik elde edildiği görülmüştür. Biz bu sonucun, özellikle ileri derecede obstrüksiyonu olan hastaların geliştirdiği kompenzatuar ses değişikliğinin, ameliyat sonrası dönemde hastanın nazalansının normale dönmesiyle birlikte düzelmesine bağlı olabileceğini düşündük.Bu çalışmada, nazal rezonans ve nazalite değişikliklerinin nazal bölgeden daha aşağı seviyedeki fonatuar sistemlerde hastanın ses kalitesini etkileyebilecek boyutta adaptif mekanizmalar gelişebileceğine dair bulgular elde edildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S161

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale