Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » SinonazalPoliposisli Hastlrn Dokularndk İnos,Vegf Ve Cox-2Seviylrnn SistemikSteroid TedvsÖncesi VeSonrası Karşltrlms
 

SinonazalPoliposisli Hastlrn Dokularndk İnos,Vegf Ve Cox-2Seviylrnn SistemikSteroid TedvsÖncesi VeSonrası Karşltrlms

Tuncer Ü., Uğuz A., Yazıcı D.

Sinonazal poliposis, paranazal sinüslerin ve nazal kaviteyi döşeyen mukozanın multifaktöriyel nedenli kronik enflamatuar bir hastalığıdır. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık %1-4’tür. Poliposisin etyopatogenezi ile ilişkili olarak değişik teoriler ileri sürülmesine rağmen nedeni net olarak aydınlatılamamıştır. Nazal poliposisde görülen ödem ve inflamasyonun nedeni olarak siklooksijenaz-2, indüklenebilir nitrik oksit sentetaz ve vasküler endotelyal growth faktör gibi enzimler öne sürülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, nazal polipli hastalardan alınan doku örneklerindeki siklooksijenaz-2 ekspresyon seviyesini , vasküler endotelial growth faktör ekspresyon seviyesini ve indüklenebilir nitrik oksit sentetaz ekspresyon seviyesini verilen medikal tedavi öncesinde ve sonrasında araştırmaktır. Bu çalışmaya 22 adet nazal poliposisli hasta dahil edildi. Yapılan istatistiksel incelemede indüklenebilir nitrik oksit sentetaz ve vasküler endotelyal growth faktör ekspresyon seviyesinde verilen medikal tedavi sonrasında anlamlı bir düşme görüldü. (p<0.05)

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S162

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale