Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » AsprnSenstf NzlPolpl, NzlPolpl VeKronkSinüztl HastlrSisteinilLökotrien 1ResptrYüzdlrnn Ve İmmünreaktivtlrnn Karşltrlms
 

AsprnSenstf NzlPolpl, NzlPolpl VeKronkSinüztl HastlrSisteinilLökotrien 1ResptrYüzdlrnn Ve İmmünreaktivtlrnn Karşltrlms

Kanlıkama M., Mumbuç S., Karataş E., Özen Z., Gökpınar S.

AİA (Aspirinin indüklediği astım), duyarlılığı olan kişilerde astma, nazal polip ve aspirin sensitivitesi ile seyreden bir hastalıktır. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim dalında Haziran 1998 ile Mayıs 2003 yılları arasında FESC uygulanmış aspirin hipersensitivitesi olan 22 hastanın, kronik rinosinüziti ve polipozisi olan 15 er hastanın spesmenleri alındı. İnflamatuar hücreler için hemotoksilen-eozin, Cys-LT1 reseptörleri için Poliklonal rabbit antibody ile Santa Cruz ABC boyama sistemi kullanılarak immünohistokimyasal analizler yapıldı. İnflamatuar hücreler sayılarak yüzde oranları saptandı. İmmünohistokimyasal boyamalar sonucunda hücre içi boyanma oranı yüzdelik değer olarak saptandı. Sonuçda AİA’ lı hastalarda 1-Eozinofil ve mast hücresi infiltrasyonu olduğu, 2-Mast hücrelerinin CysLT1 reseptör yüzdelerinde artış olduğu, 3-Eozinofil ve mast hücrelerinin CysLT1 reseptör immünreaktivitelerinde artma olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın sistenil lökotrienlerin (LTC4, LTD4, LTE4) ortama daha fazla çıkması nedeniyle oluştuğu sonucuna varılmıştır. Aspirine duyarlı hastaların tedavisinde antilökotrien, kortikosteroid veya benzeri ilaçların etki mekanizmalarını ortaya çıkaracak daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri S166

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale